سايت خبری تحليلی رسانه ايران 6 خرداد 1394 ساعت 17:51 http://rasanehiran.com/vdcdkj0x.yt0ok6a22y.html -------------------------------------------------- در سکوت بی بی سی : عنوان : انگلیس در مبارزه با داعش چه نقشی ایفا کرده است؟ -------------------------------------------------- این روزها که خبر از پیشروی داعش میاید افکار عمومی از نقش ائتلاف کشورهای آمریکا و انگلیس و کشورهای عربی در مقابله با داعش میپرسد. متن : رسانه ایران (Rasanehiran.com): این روزها که خبر از پیشروی داعش میاید. افکار عمومی از نقش ائتلاف کشورهای آمریکا و انگلیس و کشورهای عربی در مقابله با داعش میپرسد. درباره نقش ایران نمیتوان تردید کرد زیرا کشورهای غربی معتقدند عملیاتهای ایرانی در عراق باعث نزدیک شدن بیشتر دو کشور افزایش نفوذ ایران در عراق خواهد شد. لرد " Lord Privy Seal" از نمایندگان مجلس عوام انگلیس در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ درباره نقش ایران در جنگ با داعش گفت: " Even regional powers such as Iran are publicly condemning the extremists" . در این میان آمریکا واکنش داده و توپ را به زمین دولت عراق انداخته است اما انگلیس و کشورهای عربی سکوت کرده اند. حمله عربستان به یمن اثبات میکند که این کشور علاقه ای به جنگیدن با داعش ندارد. اما سایر کشورها خصوصا انگلیس چطور؟ آیا انها اشتغالات مهمتری از جنگیدن با داعش پیدا کرده اند؟ اقدامات غرب برای بمباران سوریه به بهانه مبارزه داعش هم هیچ تاثیری نداشته است و اکنون داعش تمام مرز عراق و سوریه را تصرف کرده است. در سراسر جهان غرب بویژه انگلیس افکار عمومی کمتر حرف دولتمردان را در توجیه اقدام نظامی در کشورهای دیگر باور میکند. شاید به همین خاطر بود که مجلس عوام انگلیس برای حمله به سوریه به دولت این کشور مجوز نداد. این حساسیت به دلیل محدودیت هزینه های عمومی تشدید هم شده است. در فوریه سال ۲۰۱۴ جلسه فوری برای موضوع داعش در پارلمان انگلیس تشکیل شد و در آن جلسه دیوید کامرون گفت که انگلیس وظیفه دارد در تلاشهای بین المللی برای مبارزه با داعش شرکت کند. او گفت این گروه خشن تا به حال یک انگلیسی را کشته و دو نفر دیگر را تهدید میکند. او گفت این تهدیدی در دوردست نیست بلکه تهدیدی مستقیم برای اروپا است. این سخنان در حالی گفته میشد که نمایندگان پارلمان سخنانی را به یاد میآوردند درباره لزوم بمباران عراق در حالی که درمورد اثربخشی آن تردید وجود داشت . مثلا " Lord Alderdice" بیان کرد: " As we think on these questions it seems to me that they point to wider questions about the strategy being adopted to the growing tragedy of the region and, indeed, the wider region. I want my noble friend the Minister to give an assurance and a commitment to a much more thorough-going examination of our national strategy, which must involve not only the wider Middle East, but the implications in north Africa, where already there are groups identifying with the caliphate and, of course, in respect of Russia, whose influence in Syria and more widely, is critical. Our relationship with Iran is also part of the changing character of our engagement. In that regard, I understand that for political reasons the Prime Minister and other colleagues speak passionately in terms of good and evil. Very wicked things are happening and there are people of evil intent and acts." با توجه به صحبتهای بالا به نظر میرسد پارلمان انگلیس باید از اقدامات دولت این کشور در عراق تحقیق کند.