سايت خبری تحليلی رسانه ايران 6 آذر 1389 ساعت 18:54 http://rasanehiran.com/vdcjf8exzuqey.sfu.html -------------------------------------------------- مقایسه ی فریب تبلیغاتی در امور تجاری و سیاسی با بررسی: عنوان : فريب در عمليات رواني -------------------------------------------------- فريب از جمله واقعيتهاي زندگي ماست. هر روز كه مي‌گذرد مصاديق فريب بيشتر و نياز به درك آن محسوس‌تر مي‌شود؛ واقعيتي كه تضاد و تشتت آرا در جهان رسانه‌اي را گسترش مي‌دهد. مردم درباره خواسته‌ها و بر سر موضوعات مورد علاقه خود صحبت مي‌كنند، ولي كدام موضوع واقعيت دارد و حقيقت است. متن : فريب در عرصه هاي سياسي و اقتصادي در اشكال بسيار گوناگوني ظاهر مي شود. در واقع از نظر مشاهده گران بدبين آگهي هاي تبليغاتي مترادف با اطّلاعات نادرست اقتصادي است. به هر حال، درک چگونگی فريب در بازاريابي به ما كمك مي كند تا تفاوت بين خلق و جعل را درك كنيم. خلق به معناي توليد اطّلاعات غلط و ارایه ی آن به جاي حقيقت است. اين اطّلاعات با هدف پخش اطّلاعات نادرست خلق مي شوند و حقيقت نيستند. جعل اطّلاعات، استفاده از اطّلاعاتي است كه از لحاظ فنّي حقيقت دارد؛ امّا خارج از بافت خود براي القاي اطّلاعات غلط به كار مي رود. در فرآيند جعل، اطّلاعات معتبر شفاف ارایه مي شود؛ امّا اين عمل به گونه اي انجام مي گيرد كه در جمع بندي به خطا منجر شود. در آگهي هاي تبليغاتي معمولاً شركت ها از ادّعاهاي غيرواقعي مبتني بر اطّلاعات غلط خلق شده اجتناب مي كنند. قوانين موجود عليه آگهي هاي تبليغاتي غيرواقعي، چنين اقداماتي را با مشكل مواجه مي سازد؛ ولی تعقيب قانوني آگهي هايي كه اطّلاعات حقيقي را به منظور القاي برداشتي غلط تحريف مي كنند، دشوار است. براي نمونه، در دهه ی ۱۹۷۰ كه كشورها با كمبود شديد بنزين روبه رو بودند، بعضي از كارخانه هاي ماشين سازي، خودروهايي را تبليغ كردند كه با يك بار سوخت گيري مسافت زيادي طي مي كردند و آن ها را با ماشين هاي كوچك تر كه مي توانستند مسافت كمتري را طي كنند، مقايسه مي كردند؛ولی آن ها با درك تفاوت بين خلق اطّلاعات نادرست و جعل اطّلاعات مي توانند در عمليات فريب نظامي اثرگذار باشند. هر دوي آن ها در طول تاريخ، در جنگ ها به كار رفته اند. سلاح هاي ساختگي و دستورات صوري مي توانند نمونه هايي از خلق اطّلاعات غيرواقعي باشند؛ امّا اگر امكان كتمان حضور گسترده ی نيروها در يك منطقه يا امکان عملی کردن مقاصد با امکانات موجود، نباشد، جعل اطلاعات؛ یعنی بيان قسمتي از واقعيت مي تواند مفيدتر واقع شود. ملاحظات مشابه مربوط به خلق اطّلاعات در مقابل جعل اطّلاعات در عالم سياست نيز مطرح است؛ هرچند اطّلاعات غيرواقعي در عرصه تجارت مي تواند بر مخاطب نظامي تأثير جانبي داشته باشد؛ اما فريب سياسي ممكن است بر عمليات نظامي تأثير مستقيم داشته باشد. منظور ما اين نيست كه فريب سياسي به مسائل مربوط به امور دفاعي و امنيت ملّي محدود نمي شود؛ بلكه با نگاهي گذرا به تاريخ سياسي گذشته، در مي يابيم كه مبحث دفاع، موضوع اطّلاعات غيرواقعي به خصوص جعل اطلاعات بوده است.۴ نمونه هايي از آن به شرح زير است: ـ در ۱۴ آوريل ۱۸۴۶، يك ماشين گشت نظامي آمريكا در جنوب رودخانه نوسز در ايالات تگزاس با نيروهاي مكزيكي درگير شد. نيروهاي آمريكايي ۱۶ نفر تلفات دادند. جيمز كي. بولك، رئيس جمهور وقت آمريكا در ۱۱ مَيْ، اعلام كرد كه مكزيك مرزهاي آمريكا را زير پا گذاشته، به قلمروي اين كشور تجاوز كرده و خون سربازان آمريكايي را بر خاك اين كشور، ريخته است؛ در حالي كه حضور سربازان آمريكايي در منطقه درگيري، در جنوب رودخانه جاي سؤال داشت. منطقه بين دو رودخانه نوسز و ريوگرند مورد اختلاف دو كشور بود و مذاكراتي ميان آنها براي رفع اين اختلاف در جريان بود و قرار بود نيروهاي هيچكدام از دو كشور در آن منطقه حضور نداشته باشند. در حالي كه پولك در سخنان خود به هيچ وجه به اين موضوع اشاره نكرد. يكي از نمايندگان جوان كنگره به نام لينكلن سؤالاتي را در مورد اين منطقه مقدّس مطرح كرد. نگراني وي و ساير نمايندگان كنگره در مورد اين جعل اطّلاعات به صدور يك قطعنامه ی فوري منجر شد. اين رويداد باعث شد نظرات بدبينانه پولك در تاريخ ثبت شود و منطقه مورد مناقشه، تقسيم گردد؛ اما نتوانست از وقوع جنگ آمريكا و مكزيك جلوگيري کند. در سال ۱۸۹۸ انهدام كشتي آمريكايي ماين در بندر هاوانا وضعيتي را به وجود آورد كه نه تنها حكومت آمريكا، بلكه بيش از آن، رسانه ها اطّلاعات جعل كردند كه به بروز جنگ بين آمريكا و اسپانيا سرعت بخشيد. كارشناسان در ۱۰۷ سال قبل اين انفجار را كه در شب ۱۵ فوريه ۱۸۹۸ صورت گرفته بود، بررسي كردند. نتايج به دست آمده بسيار متنوّع و غالباً متناقض بود. هيئت تحقيق (مارس ۱۸۹۸) به نتيجه قطعي نرسيد؛ اما روزنامه هاي آمريكايي جانب احتياط را مراعات نكردند به علاوه، هيچ كنترلي نيز بر آن ها اعمال نمي شد. در خصوص انگيزه هاي اسپانيا در حمله به اين كشتي شايعاتي از طريق روزنامه ها پخش شد. روابط محدود مادريد و واشنگتن نيز به پخش اين شايعات كمك كرد. هر چند مطبوعات زرد را نمي توان عامل بروز جنگ اسپانيا و آمريكا دانست؛ امّا نقش اصلي آن ها را نيز نمي توان ناديده گرفت. اين ماجرا نشان مي دهد كه منافع اقتصادي، نظامي و سياسي در هم تنيده اند و تفكيك آن ها كار چندان آساني نيست. دولت تا چه اندازه موظّف به تصحيح القائات نادرست است كه در مطبوعات منعكس مي شود. اگر يك دولت از اطّلاعات نادرست در راستاي اهداف سياسي خود استفاده كند، چه خواهد شد؟ در مورد استفاده از اطّلاعات نادرست دولت ها پيش از ورود آمريكا به جنگ جهاني دوم نيز مي توان مثال هاي متعدّدي ذكر كرد. فرانكلين روزولت، رئيس جمهور وقت آمريكا، بارها با حقيقت بازي مي كرد. در هر كدام از موضوعات لايحه ی استهلاك ۱۹۴۰ و قانون قرض ـ اجاره ی ۱۹۴۱ تا حدّي جعل اطّلاعات وجود داشت. در موضوع اخير، روزولت كمكهاي قرض ـ اجاره ی آمريكا به انگلستان را به قرض دادن شلنگ آتش نشاني به يك همسايه براي خاموش كردن آتش منزلش تشبيه كرد. اين مقايسه كه در يك مصاحبه راديويي غيررسمي انجام گرفت، بسيار مؤثّر واقع شد و مردم با آن احساس همدلي كردند؛ امّا منتقدان اشاره كردند كه چنين قياسي نمي تواند دقيق و صحيح باشد. آن ها معتقد بودند كه برخلاف شلنگ آتش نشاني، غذا، سلاح و سوختي كه آمريكا با كشتي ها به انگلستان ارسال كرده بود، بعد از خاموش كردن آتش، نمي توانست دوباره به آمريكا بازگردانده شود. مثال بهتر ديگري در مورد كتمان حقيقت روزولت به طرح آلمان براي حمله به نيمكره ی غربي مربوط مي شود. اين طرح روي نقشه اي پياده شده بود كه نشان دهنده ی مقاصد آلمان براي حمله به كشورهاي امريكاي جنوبي و مركزي بود. روزولت، رئيس جمهور آمريكا، در سخنراني خود در روز نيروي دريايي در ۲۷ اكتبر ۱۹۴۱ گفت: نقشه ی محرمانه اي در اختيار دارد كه دولت آلمان آن را تهيه كرده و حاوي طرح هيتلر براي ايجاد نظم جهاني است. وي در ادامه ادعا كرد: دوستان، اين نقشه نه تنها نشان دهنده ی طرح نازيها عليه امريكاي جنوبي است؛ بلكه مقاصد اين طرح عليه ايالات متّحده نيز به كار مي رود. مشكل، اين واقعيت ساده است كه نقشه ی مزبور، تنها بخشي از عمليات ارائه ی اطّلاعات نادرست انگلستان بود و به نظر مي رسيد كه روزولت نيز از آن اطّلاع داشت. ويليام استفان سون كه يك مأمور اطّلاعاتي انگلستان با كد ۱۶ـ ام و نام مستعار دلير بود، اين نقشه را در سال ۱۹۴۱ جعل كرده بود تا زنگ خطر را در آمريكا به صدا درآورد. هرچند وزارت خارجه ی امريكا تا سال ۱۹۴۱ اين نيرنگ را جدّي گرفته بود؛امّا احتمال اين كه روزولت از جعلي بودن اين نقشه در روز نيروي دريايي با خبر بود، زياد است. وي در خصوص تهديد آلمان نازي عليه آمريكا نگران بود و احساس مي كرد اين دروغ براي هوشياركردن مردم آمريكا لازم است. از آن جايي كه او به مورگنتا، وزير خزانه داري اعتماد داشت، در سال ۱۹۴۲ پس از ورود آمريكا به جنگ جهاني دوم گفت: من براي اروپا، امريكاي جنوبي و شمالي سياست هاي متفاوتي در نظر گرفته ام. ممكن است گفته هاي من كاملاً متناقض باشد و اگر مصلحت بدانم سخنان نادرست و گمراه كننده اي را عنوان خواهم كرد تا به پيروزي در جنگ كمك كند.۸ منتقدان هرگز در خصوص روزولت سخت گيري نكردند؛ زيرا بسياري از آنها با تمايل وي براي مقابله با كشورهاي همسو با آلمان، احساس همدردي مي كردند. همچنين منتقدان تلاش آيزنهاور براي كتمان پروازهاي شناسايي هواپيماهاي يو ۲ بر فراز آسمان شوروي سابق را نيز درك مي كردند. او اين پروازها را پروازهاي تحقيقاتي هواشناسي ناسا ناميد؛ امّا زماني كه مسئولان شوروي با يكي از خلبانان اين هواپيماها به نام فرانسيس گري پاورز پس از سقوط وي در مي ۱۹۶۰ مصاحبه كردند، فريب آيزنهاور فاش شد.۹ استفاده از فريب در مسائل مربوط به امنيت ملّي در طول جنگ سرد در حوزه ی سياست داخلي كشورها نيز به چشم مي خورد. ادّعاهاي مفتضحانه ی سناتور آمريكايي جوزف مك كارتي در خصوص پاك سازي حكومت آمريكا از كمونيست ها، فريبي بيش نبود؛ اما ادّعاهاي وي نشان داد كه اگر شواهد محدود در فضاي مناسب، به كار گرفته شوند، شايد مؤثّرتر واقع شوند. در مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري ۱۹۶۰ آمريكا، شكاف موشكي، موضوع كارآمدي بود كه كِـنِدي براي مبارزه با تجربه ی موفقيت آميز ريچارد نيكسون، معاون رئيس جمهور، در سياست امنيت ملّي و خارجي، از آن استفاده كرد. مشخّص نيست كه سناتور كندي و ستادش از نبود شكاف موشكي اطّلاع داشتند يا نه، اگر واقعاً بي اطّلاع بودند، مي توان آن را نمونه ی ساده اي از اطّلاعات غلط ناميد و اگر او از نبود اين واقعيت اطّلاع داشت كه بسياري نيز بر اين عقيده اند، اين موضوع را مي توان نمونه اي از اطّلاعات نادرست تلقّي كرد. در زمينه ی استفاده از فريب سياسي در مسائل دفاعي مي توان به ادعاي نيكسون، رئيس جمهور آمريكا در سال ۱۹۶۸ مبني بر طرح وي براي پايان دادن به جنگ ويتنام، رسوايي ايران گيت و ماجراي كودكاني كه در سال ۱۹۹۰ سربازان عراقي از دستگاه هاي نگهداري كودكان نارس در زايشگاه خارج کردند، اشاره كرد. در اين موارد و در بسياري از موارد مشابه ديگر نيز، مسائل امنيت ملّي در هاله اي از اشكال گوناگون فريب پوشيده مي شوند. هرچند فريب هاي آمريكا در اغلب مواقع، مؤثّر واقع شده است؛ امّا در صورت شكست طرح فريب بايد بهاي گزافي پرداخته شود. به علاوه صرف نظر از موفقيّت يا شكست طرح فريب، اين طرح به اعتبار دولت ها لطمه زيادي مي زند. از آن جايي كه دولت ها حتّي در مورد مسائل بسيار مهمّي از قبيل امنيت ملّي به فريب متوسّل شده اند، كاركنان رسانه هاي گروهي و همچنين بيشتر مردم، همواره احتمال ارایه ی اطّلاعات غلط دولت ها را به هنگام مواجهه با اخبار اعلام شده، ناديده نمي گيرند. مناظرات اخير در مورد ماهيت جنگ آمريكا با عراق نيز به تشديد بدبيني هاي افزوده است. بحث در خصوص اين كه آيا هر كشوري مي تواند در عمليات فريبي وارد شود كه موجب فريب شهروندان خود نيز بشود، از مقوله ی اين نوشتار خارج است. به هر حال افرادي كه فعّالانه و يا دفاعي در عمليات فريب درگيرند، بايد ميزان اعتبار ذاتي موضوع فريب را در نظر بگيرند. اغلب در چند عمليات فريب، علاوه بر مزاياي نظامي يا سياسي موقّت، دستيابي به موارد ديگري نيز مدّ نظر است.