رضا پهلوی: جامعه ایران دچار توحش شده است
دوشنبه ۶ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۴۹
کد مطلب: 29163
مولف :
 
رضا پهلوی: جامعه ایران دچار توحش شده است
متاسفانه اپوزیسیون، از مأخوذ به حیا بودن مردم ایران، سواستفاده کرده و برای آنکه بتواند نظر خود را غالب کند، با استفاده از مغالطه بسط به کل( اشتباه یک فرد را به کل جامعه بسط دادن ) به تمام مردم ایران توهین می کنند.

فحاشی و توهین چهره های اپوزیسیون، نسبت به سیاستمداران ایران، امر جدیدی نیست؛ اما توهین نسبت به مردم و جامعه ایرانی که اخیراً از طرف رضا پهلوی صورت گرفته، چهره جدیدی از این افراد را به نمایش می گذارد.

رضا پهلوی در برنامه زمان انتخاب تلویزیون افق ایران، با توهین نسبت به جامعه ایران، برآن شد تا به سران نظام ضربه وارد کند. در این برنامه که اجرای آن را آقازمانی به عهده داشت رضا پهلوی برای مخشوش کردن چهره ایران گفت " یک کشوری که در آن حداقل می توان گفت، یک سلسله اصول اخلاقی بود، یک حیایی بود، یک شرفی بود، یک برخورد انسانی را می توانستی در انسان ها ببینی، الان تبدیل شده به جامعه ای که توحش،دروغ گویی، فریبکاری،بی تفاوتی، خشونت و ... مواجه باشیم... آیا این توحش و سقوط ادامه خواهد داشت.

فیلم

متاسفانه اپوزیسیون، از مأخوذ به حیا بودن مردم ایران، سواستفاده کرده و برای آنکه بتواند نظر خود را غالب کند، با استفاده از مغالطه بسط به کل( اشتباه یک فرد را به کل جامعه بسط دادن ) به تمام مردم توهین می کنند.

Share/Save/Bookmark