بررسي اجمالي سانسور كتاب در ايالات متحده؛
سانسور كتاب در آمريكا
جمعه ۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۲۰:۵۷
کد مطلب: 250
سانسور محتواي كتاب‌ها و حذف موارد متعددي كه خلاف مصالح عمومي شناخته مي‌شوند، در هر جامعه‌اي مي‌تواند وجود داشته باشد. سانسور و حذف محتوا در حوزه‌ي كتاب در ايالات متحده نيز عليرغم تاكيد شديد بر آزادي بيان و انديشه به وفور به چشم مي‌خورد. اين مطلب به بررسي اجمالي اين موضوع مي‌پردازد.
نهاد كتابخانه هاي آمريكا اعلام كرد هر ساله صدها تلاش جهت خارج كردن كتاب ها از كتابخانه‌هاي عمومي و كتابخانه‌هاي مدارس صورت مي گيرد.

اين نهاد در پايگاه اينترنتي خود آورده است كه
بنا به داده هاي استخراج شده از اطلاعات اين نهاد، از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۹ طي ۲۰ سال، بيش از ۱۰۶۷۶ مورد سانسور در مورد كتاب‌ها اعمال شده است كه به طور متوسط ساليانه ۵۳۴ سانسور مي‌باشد كه بيشترين تعداد آن مربوط به سال ۱۹۹۵ است با ۷۶۲ مورد و پس آن در سال ۲۰۰۰ با ۶۴۶ مورد.
كتاب ها معمولا با بهترين مقاصد مورد سانسور قرار مي‌گيرند تا عموم مردم و انبوه كودكان از آرا و اطلاعات مختلف و پراكنده در امان بمانند.

سانسور مي‌تواند ظريف و اغلب كم و نامحسوس باشد؛ به خوبي سانسورهاي فراوان و پر سر و صدا و در عين حال زيان بخش.

اين نهاد از قول جان استوارت ميل در بيان آزادي مي‌آورد: اگر همه ي بشريت به جز يك نفر بر يك عقيده باشند و فقط يك نفر مخالف آن ايده وجود داشته باشد، بشريت توجيه و بهانه‌ي افزون‌تري نسبت به آن فرد براي خاموش كردن او و سركوبش ندارد؛ چه اگر همان تك نفر داراي قدرت بود، مي‌توانست بهانه‌اي نيز براي سركوب بشريت داشته باشد.

بنا به اعلام اين پايگاه اغلب سانسورها در راستاي حفظ كودكان از مطالب نامناسب جنسي و يا زباني موهن انجام شده است. در همين راستا سه دليل اصلي اعلام شده جهت سانسور كتاب ها از سوي دفتر آزادي انديشه عبارتند از:

• وجود محتواي جنسي صريح
• وجود محتوا با زباني موهن
• وجود محتواي نامناسب با گروه سني مورد نظر

نهاد كتابخانه‌هاي عمومي آمريكا از نوام چامسكي، انديشمند آمريكايي چنين نقل مي‌كند:
اگر ما قائل به آزادي بيان براي مردمي كه از آنها متنفر هستيم نباشيم، آنگاه ما به هيچ وجه به آزادي بيان اعتقادي نداريم.

ويليام.او.داگلاس قاضي ديوان عالي ايالات متحده گفته است: اعمال محدوديت جهت آزادي انديشه و آزادي بيان، خطرناك‌ترين نوع فروپاشي از درون است. اين يك كنش غيرآمريكايي
۳۰۱ مورد سانسور به جهت ملاحظات سياسي و ۶۹۷ سانسور مذهبي از جمله موارد حذف محتوا در آمريكا بوده است.
است كه مي تواند به راحتي ضربه‌ي بزرگي به ما بزند. 

بنا به داده هاي استخراج شده از اطلاعات اين نهاد، از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۹ طي ۲۰ سال، بيش از ۱۰۶۷۶ مورد سانسور در مورد كتاب‌ها اعمال شده است كه به طور متوسط ساليانه ۵۳۴ سانسور مي‌باشد كه بيشترين تعداد آن مربوط به سال ۱۹۹۵ است با ۷۶۲ مورد و پس آن در سال ۲۰۰۰ با ۶۴۶ مورد. در سال ۲۰۰۹ نيز ۴۶۰ مورد سانسور انجام شده است.


آمار ميزان سانسور اعمال شده بر كتاب ها به تفكيك سال
آمار مربوط به ميزان سانسور اعمال شده در آمريكا بر محتواي كتاب ها به تفكيك سال

۳۰۱ مورد سانسور به جهت ملاحظات سياسي و ۶۹۷ سانسور مذهبي از جمله موارد حذف محتوا در آمريكا بوده است. 

هم چنين طي سال هاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹، كتابخانه‌دارهاي
۳۴ درصد اين سانسورها در كلاس هاي درس، ۳۳ درصد در كتابخانه هاي مدارس، ۲۳ درصد در كتابخانه هاي عمومي انجام شده است. هم چنين ۱۰۰ مورد سانسور در كالج ها و ۲۹ مورد در كتابخانه هاي دانشگاهي صورت پذيرفته است.
ايالات متحده با ۴۳۱۲ مورد سانسور روبه رو بوده‌اند. در طول اين مدت ۱۴۱۳ مورد به جهت محتواي صريح جنسي، ۱۱۲۵ مورد به جهت داشتن زباني موهن، ۸۹۷ مورد به جهت عدم تناسب با گروه سني مورد نظر، ۵۱۴ مورد به محتواي خشونت آميز، ۱۰۹ مورد به جهت داشتن محتواي ضد خانواده و ۲۶۹ مورد سانسور به جهت ملاحظات مذهبي اعمال شده است. 

۳۴ درصد اين سانسورها در كلاس هاي درس، ۳۳ درصد در كتابخانه هاي مدارس، ۲۳ درصد در كتابخانه هاي عمومي انجام شده است. هم چنين ۱۰۰ مورد سانسور در كالج ها و ۲۹ مورد در كتابخانه هاي دانشگاهي صورت پذيرفته است.

در ميان كتاب هاي سانسور شده موارد زير به چشم مي خورد:

♦ هري پاتر، وشته ي جي.كي.رولينگ
♦ غروب (Twilight)، نوشته ي استفني مير؛ به جهت ملحظات مذهبي، محتواي نامناسب جنسي و عدم تناسب با گروه سني مورد نظر
♦ كشتن مرغ مقلد، نوشته ي هارپرلي؛ به جهت زبان موهن و نژادپرستانه و عدم تناسب با گروه سني مورد نظر
♦ جنگ شكلاتي، نوشته ي رابرت كورمير؛ به جهت محتواي نامناسب جنسي، زبان موهن و عدم تناسب با گروه سني مورد نظر
♦ America: A Novel، نوشته ي اي.آر.فرانك
♦ آيا تو آنجا هستي خدا؟ من مارگارت هستم، نوشته ي جودي بلوم
Share/Save/Bookmark