این تعریف شیک از همجنس بازی، نقض غرض است!
شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۱۸
کد مطلب: 37759
مولف : محمود شریعتی
 
اعتراف به همجنس گرایی یک اسقف بریتانیایی برای کلیسای این کشور دردسر ساز شده است. بی بی سی فارسی در گزارشی این مسئله را عنوان کرده که این اسقف از رابطه جنسی پرهیز کرده و ازدواج هم نکرده است. همزمان یک مجری زن من و تو نیز اعلام کرده همجنس باز نیست ولی همجنس گرا است. این در حالی است که عدم برقراری رابطه جنسی میان دو زن یا دو مرد آن ها را از دایره تعریف همجنس بازی و همجنسگرایی خارج می سازد.
اعتراف به همجنس گرایی یک اسقف بریتانیایی برای کلیسای این کشور دردسر ساز شده است. بی بی سی فارسی در گزارشی این مسئله را عنوان کرده که این اسقف از رابطه جنسی پرهیز کرده و ازدواج هم نکرده است. همزمان یک مجری زن من و تو نیز اعلام کرده همجنس باز نیست ولی همجنس گرا است. این در حالی است که عدم برقراری رابطه جنسی میان دو زن یا دو مرد آن ها را از دایره تعریف همجنس بازی و همجنسگرایی خارج می سازد.
بار دیگر همجنس بازی سوژه تلویزیون بی بی سی فارسی شده است. یک اسقف انگلیسی در مصاحبه با گاردین اعلام کرده که همجنس گرا است ولی به قوانین کلیسای اسقفی بریتانیا پایبند بوده است. همچنین یکی از کارمندان شبکه من و تو نیز اعلام کرده است که همجنس گرا هست ولی همجنس باز نیست. آرام بلند پز احتمالا از معنای بد لفظ «همجنس باز» برای خودش ناراحت است و به دنبال جایگزین برای آن است.
بررسی ها نشان می دهد که در هر دوی این موارد اساسا نقض غرض همجنس گرایی وجود دارد.
اول آنکه، بی بی سی فارسی تاکید کرده است که اسقف چمبرلین به دستورالعمل های کلیسای اسقفی بریتانیا برای روحانیون از جمله عدم انجام رابطه جنسی و عدم ازدواج را رعایت کرده. لازم به ذکر است که ازدواج و برقراری رابطه جنسی برای روحانیون مسیحی ممنوع می باشد، هرچند در قرون متمادی برقراری رابطه جنسی از سوی کشیش ها و اسقف ها با کودکان مخصوصا پسرها برای کلیسا دردسر ساز شده است.
براساس این گزارش اگر برقراری رابطه جنسی و ازدواج با همجنس درمیان اسقف ها و کشیش ها طبق آنچه بی بی سی گفته منع شده باشد اعتراف اسقف بریتانیایی به همجنس بازی خود نقض غرض است. چرا که اگر این اسقف با مردی رابطه جنسی برقرار نکرده، علی القاعده در تعریف همجنس گرایی قرار نمی گیرد مگر آنکه بخواهیم تعریف جدیدی از آن ارائه شود.
دوم آنکه، به گزارش بی بی سی فارسی این اسقف دلیل مطرح کردن گرایش جنسی اش را احتمال افشاگری یک هفته نامه انگلیسی علیه وی اعلام کرده است. حال آنکه اگر این کشیش به مقررات کلیسای اسقفی انگلستان یعنی عدم رابطه جنسی و عدم ازدواج پایبند بوده دیگر چه دلیلی برای توجیه عمل خود داشته است؟
سوم آنکه، لازم به ذکر است در تعاریف بین المللی بهره گیری جنسی از شریک همجنس، وصف اساسی برای گرایش جنسی به جنس مشترک یا همجنسگرایی محسوب می شود که در صورت حذف یا عدم وقوع آن تعریف همجنس گرایی یا همجنس بازی دیگر صدق نمی کند. به طور مثال «آرام بلند پز» مجری «من و تو» که گفته همجنس باز نیست ولی همجنس گرا است. این ادعای او احتمالا به دلیل زشت پنداری عمل همجنس بازی در افکار عمومی است و به نظر می رسد دلیل او تلاش برای توجیه انحراف اخلاقی اش باشد. چراکه همانطور که در بالا گفته شد انجام اعمال جنسی اعم از لذت جویی و یا رابطه جنسی با همجنس، رکن اصلی در تعاریف بین المللی مثل انجمن روانشناسی آمریکا از «همجنسگرایی» است.
در تعریف شیک بی بی سی فارسی و من و تو از همجنس گرایی، عمل و لذت جنسی از همجنس زیرکانه مستتر شده است. دروغی که می رود تا حتی سالم ترین روابط دو مرد یا دو زن را تحت شعاع تعاریف جنسی قرار دهد.
Share/Save/Bookmark