مقاله بلند بالای بی بی سی در لاپوشانی خبط شادی صدر
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۲۹
کد مطلب: 35869
مولف : محمود شریعتی
 
بی بی سی فارسی مسلما باید تجدید نظری در برداشت خود از آزادی بیان کند و همچنین به مدیران این شبکه باید گفت که تعصب خود در دفاع از اشخاص را کنار گزارده و حتی الامکان به مانیفیست سازمان بی بی سی مبنی بر بی طرفی سیاسی پایبند باشند. ادعایی که با این تناقضات آشکار قطعا زیر سوال است.
رسانه ایران (Rasanehiran.com):
انتشار عکسی از شادی صدر که در دستش جام شراب دارد و بر روی کاناپه ای مزین به اسامی و مقدسات مسلمانان نشسته است جنجال زیادی به پا کرد. (اینجا) توهین به مقدسات دینی و مذهبی از سوی کمتر کسی تحمل می شود.
حتی بسیاری از روشنفکران غیر دینی نیز بر این باور اند که عقاید دینی و مذهبی باید محترم شمرده شود. علی علیزاده در پاسخ به شادی صدر گفته بود « ظلم ستیزی ریشه در حسین دارد ابله نه ارزشهای حقوق بشر». (اینجا).
بی بی سی فارسی در مقاله ای بلند بالا به این مسئله پرداخته است. هرچند بی بی سی نام از شادی صدر و عکس جنجالی اش نیاورده اما پر واضح است که این مقاله از چه روی در این برهه زمانی منتشر شده است.
بی بی سی در مقاله «ممنوعیت توهین به مقدسات: از تصور تا واقعیت» نظریات فلاسفه غربی را در تقدیس آزادی بیان و منشور جهانی حقوق بشر آورده است.
بی بی سی نوشت: «در طول تاریخ آزادی بیان به خصوص آنگاه که در تقابل با مقدسات و باورهای مذهبی سایر افراد قرار گرفته موجب مخالفت‌ها و محدودیت‌های جدی شده است. برای نمونه مواردی مثل «کفرگویی»، «ارتداد» و «توهین به مقدسات» در بسیاری از نظامهای حقوقی خارج از محدوده آزادی بیان محسوب شده و حتی جرم‌انگاری شده است. »
به نظر می رسد با این توجیه بی بی سی فارسی در صدد لاپوشانی اشتباه نابخشودنی شادی صدر در توهین به مقدسات شیعه می باشد.
در این زمینه به بی بی سی باید گفت آزادی بیان و اندیشه یک مفهوم صحیح و ستودنی است به شرط آنکه تفسیر به رای از آن نشود. چرا که اصلا آوردن آزادی بیان در کنار اندیشه به این معنا می باشد که بیانی آزاد و قابل قبول است که برخاسته از اندیشه و فکر صورت گرفته باشد. این درحالی است که عقل حکم می کند که توهین به مقدسات هیچ دین و مذهبی برخاسته از اندیشه سالم و آزادی خواه نیست و توهین تنها از سوی اندیشه ای منتشر می شود که دلیل و برهان قوی در برابر اندیشه دیگر ندارد.
از این رو  بی بی سی فارسی مسلما باید تجدید نظری در برداشت خود از آزادی بیان کند و همچنین به مدیران این شبکه باید گفت که تعصب خود در دفاع از اشخاص را کنار گزارده و حتی الامکان به مانیفیست سازمان بی بی سی مبنی بر بی طرفی سیاسی پایبند باشند. ادعایی که با این تناقضات آشکار قطعا زیر سوال است.
Share/Save/Bookmark