سانسور هم نتوانست گاف بی بی سی فارسی را در تفسیر قرآن درمان کند
شنبه ۱۸ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۲۵
کد مطلب: 3520
گزارشگر : محسن سجادی
 
مفتضح تر آنکه همزمان با نقل این جمله از آقای دانشجو، تصویری از آیت الله خامنه ای را به عنوان شاهد سخن خود در ویدئوی گزارش نمایش می دهد.
بی بی سی فارسی در برنامه ی شصت دقیقه ی ۱۵ تیرماه با تلاش برای سیاسی جلوه داده موضوع و القای اختلاف در کابینه ی دولت ایران می گوید که "بحث بر تفکیک جنسیتی در دانشگاه های ایران به تفکیک عقیده ای در دولت ایران تبدیل شده است."

این شبکه در تحریفی آشکار، موضوع اسلامی شدن دانشگاه ها را در ایران را به طرح تفیکیک جنسیتی تقلیل می دهد.

به گزارش "رسانه ایران"، مجری بی بی سی فارسی
البته پس از متوجه شدن کادر شبکه از گاف روشن مجید خیام دار، کلیپ سانسور شده ی این گزارش بر روی صفحه ی اول وبسایت بی بی سی فارسی قرار می گیرد.
در آخرین نوبت پخش برنامه ی 60 دقیقه ی این شبکه در هفته ای که گذشت، تلاش می کند تا با طرح اظهارات آقای کامران دانشجو، وزیر علوم ایران در اواخر بهمن ماه سال ۸۹ و مقایسه ی آن با نامه ی اخیر دکتر احمدی نژاد خطاب به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر جلوگیری از اعمال کلاس های تک جنسیتی در برخی از دانشگاه ها، چنین نتیجه گیری کند که در کابینه هم بر سر این موضوع اختلاف است.

اما این گزارش بی بی سی در شرایطی پخش می شود که بلافاصله پس از نامه ی رئیس جمهوری، آقای دانشجو آن را مطاع، و اجرای آن را امری از سر جان و دل دانسته است.

وزیر علوم ایران در دفاع از طرح اسلامی کردن دانشگاه ها و اعلام آمادگی جهت اجرای آن، علی رغم مشقت های پیش رو گفته بود که "از حرکت به سمت اسلامی تر شدن دانشگاه ها عقب نشینی نخواهیم کرد؛ حال هر چه می خواهند جو بسازند. ما با آن آقا بالاسری معامله کرده ایم و او بهترین تاجر است. قائل به این هم نیستیم که آخرت خود را به خاطر دنیای احدی بفروشیم."

این گفته ی آقای دانشجو
غافل از اینکه در گافی دیگر، آن را از ویدئوی برنامه ی شصت دقیقه در صفحه ی ویژه ی "رادیو و تلویزیون" وبسایت بی بی سی حذف نکردند تا گاف مجید خیام دار دامان "جمشید برزگر"، سردبیر وبسایت بی بی سی فارسی را هم بگیرد.
به آیه ی شریفه ی ۱۱۱ سوره ی مبارکه ی توبه (ان الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة ... فاستبشروا ببیعکم ...) و آیات متناظر به آن اشاره دارد که خداوند را بهترین معامله کنندگان می داند.

اما "مجید خیام دار"، گزارشگر با سابقه ی بی بی سی فارسی و تحریریه ی شبکه که گویا کمترین آشنایی با مفاهیم قرآن کریم ندارند در گافی بسیار مضحک، واژه ی "آقا" را که کنایه از "خدای متعال" بوده است اشاره ای به آیت الله خامنه ای رهبر ایران می داند و می گوید: "کامران دانشجو وزیر علوم ایران گفته که از اسلامی تر شدن دانشگاه ها عقب نخواهیم نشست. چون با آقای بالای سرمان معامله کرده ایم که بهترین تاجر است. اشاره ای به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که همواره بر اسلامی کردن دانشگاه ها تاکید کرده است."

مفتضح تر آنکه همزمان با نقل این جمله از آقای دانشجو، تصویری از آیت الله خامنه ای را به عنوان شاهد سخن خود در ویدئوی گزارش نمایش می دهد.

البته پس از متوجه شدن کادر شبکه از گاف روشن مجید خیام دار، کلیپ سانسور شده ی این گزارش بر روی صفحه ی اول وبسایت بی بی سی فارسی قرار می گیرد.

غافل از اینکه در گافی دیگر، آن را از ویدئوی برنامه ی شصت دقیقه در صفحه ی ویژه ی "رادیو و تلویزیون" وبسایت بی بی سی حذف نکردند تا گاف مجید خیام دار دامان "جمشید برزگر"، سردبیر وبسایت بی بی سی فارسی را هم بگیرد.
دریافت
Share/Save/Bookmark