چه کسی رضا پهلوی را از راه به در کرده است؟!
دوشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۷
کد مطلب: 37769
اظهارات تجزیه طلبانه رضا پهلوی و همچنین بی تفاوتی وی نسبت سوال جهت دار خبرنگار عرب درباره واژه "خلیج" و " جزایر اماراتی " ( تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی )، چنان شگفتی اپوزیسیون سلطنت طلب را به همراه داشته که چهره های سرشناس این جریان، هر یک به جای توبیخ و بازخواست رضا پهلوی، افراد نزدیک به او را عامل چنین اظهاراتی می دانند.

اظهارات تجزیه طلبانه رضا پهلوی و همچنین بی تفاوتی وی نسبت سوال جهت دار خبرنگار عرب درباره واژه "خلیج" و " جزایر اماراتی " ( تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی )، چنان شگفتی اپوزیسیون سلطنت طلب را به همراه داشته که چهره های سرشناس این جریان، هر یک به جای توبیخ و بازخواست رضا پهلوی، افراد نزدیک به او را عامل چنین اظهاراتی می دانند.

به گزارش رسانه ایران، در همین راستا مسعود صدر و شهرام همایون، مجریان و برنامه سازان تلویزیون های لس آنجلسی، مدعی هستند که علیرضا نوری زاده، مدیر تلویزیون ایران فردا، به دلیل نزدیکی با خانواده و رسانه های سعودی، تدارک چنین مصاحبه ای را دیده است.

اما در مقابل نوری زاده نیز با نفی ارتباط با ماجرا، از اظهارات رضا پهلوی در رابطه با قوم گرایی و تجزیه ایران، دفاع می کند.

کلیپ
Share/Save/Bookmark