۳
روایتی از نفوذ فرقه رجوی به رسانه ها
چگونه یوسفی اشکوری در دام گروهک تروریستی منافقین گرفتار شد؟
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۵۳
کد مطلب: 9642
گزارشگر :
 
گروهک مجاهدین خلق برای نفوذ در جنبش سبز، حسن یوسفی اشکوری را قربانی مطامع خود کرده و با استفاده از ابزارهای زنانه خود توانسته مطالب و تحلیل های مجاهدین خلق را در رسانه هایی مانند بی بی سی فارسی و سایت های جرس، کلمه و روز آنلاین منتشر کند.
سایت "برای وطنم ایران" در یادداشتی با عنوان "یوسفی اشکوری، سازمان مجاهدین و جنبش سبز مردم سرزمین من" که روز دوشنبه 6 خرداد منتشر کرده به روایت ماجرای فریب خوردن "حسن یوسفی اشکوری" از گروهک تروریستی مجاهدین خلق نشسته و گفته که وی چگونه قربانی خواسته های فرقه رجوی شده است.

به گزارش رسانه ایران نویسنده وبسایت "برای وطنم ایران" که خود را از اعضای سابق مجاهدین خلق و بریدگان از آن معرفی کرده و نوشته که از همین رو، فشارهایی را در سلول های پادگان اشرف تحمل کرده، در یادداشت خود ابراز می دارد که گروهک مجاهدین خلق برای نفوذ در جنبش سبز، حسن یوسفی اشکوری را قربانی مطامع خود کرده و با استفاده از ابزارهای زنانه خود توانسته مطالب و تحلیل های فرقه رجوی را در رسانه هایی مانند بی بی سی فارسی و سایت های جرس، کلمه و روز آنلاین منتشر کند.

نویسنده این یادداشت برای اعتمادسازی در مورد آنچه ادعا کرده، ضمن انتشار عکس هایی از آقای یوسفی اشکوری نوشته است: برای اینکه باور کنید که سازمان چه نقش مخرّبی ایفا کرد، فعلاً چند سند از اشکوری که در اختیار سازمان است را ارائه می دهم و اگر سازمان یا خود یوسفی اشکوری مطالبم را تکذیب کردند، تصاویر بی پرواتر و اسناد مهم تری را رو می کنم. برای روشنگری و تبیین چگونگی و چرایی تحولات و مواضع برخی افراد اسناد دیگری نیز در اختیار دارم که به وقتش منتشر خواهم کرد. 
 
آنچه در پی می آید، متن کامل این یادداشت است:

مدّتی پیش آقای ایرج مصداقی مطلبی نوشت تحت عنوان "مکاتبات من با ابوالقاسم رضایی" (از سران سازمان مجاهدین خلق) و برخی اقدامات سازمان در مقطع درگیری های خیابانی سال ۸۸ ایران را آشکار سازی کرد. از جمله، فیلم های جعلی که در آن زمان در مقر اشرف تولید می شد و تحت پوشش تصاویر سرکوب ها در ایران، به خورد جهانیان و به خصوص رسانه ها و سازمان های حقوق بشری داده می شد. این یک واقعیت از عملکرد های سازمان بود و در آن دوره، فیلم و عکس و خبرهای جعلی زیادی توسط ما تولید و منتشر شد.


امّا واقعیت دیگر، نحوه به کارگیری کانال هایی بود که سازمان برای انتشار آن مدارک جعلی استفاده می کرد. چون سازمان نمی خواست (یا نمی توانست) آن مدارک جعلی را به اسم خودش منتشرکند و نیاز داشت از کانال رسانه های خارجی یا رسانه های وابسته به جنبش سبز مستقر در خارج از کشور منتشر شوند، لذا مدارک مورد نظر را رسماً به آن رسانه ها نمی داد بلکه از طریقِ عواملش در رده های مختلف جنبش سبز و اطاق فکر های لندن، بروکسل، پاریس و حتی در خود امریکا انجام می داد. این عوامل هم بر دو نوع هستند. گروه اول را نفوذی های سازمان در رده های گوناگون و گروه های مختلف جنبش سبز در خارج از کشور تشکیل می دهند. گروه دوم را افرادی تشکیل می دهند که سازمان به اصطلاح یک "گزک" از آنها پیدا می کرد. اعم از یک سند، یک ارتباط با رژیم آخوندی، یک تصویر در شرایط خاص، یک فیلم و ... سپس همان "گزک" را اهرم فشار قرار می داد و از قربانی خود می خواست دستورات سازمان را بی چون و چرا اجرا کند و قربانی بیچاره هم چاره ای جز اطاعت نداشت. یکی از قربانیان نگون بخت، حسن یوسفی اشکوری بود. اشکوری را جداً و واقعاً باید تجسم نگون بختی دانست. سازمان چند سال پیش همسر علی احسانی از اعضای بلند پایه تشکیلات (مونا م) را برای تعمیق ارتباطات در قالب یک طعمه به سراغ اشکوری فرستاد و متاسفانه اشکوری فلک زده از طریق آن طعمه به تور افتاد.

سازمان بلافاصله با صحنه سازی های مختلف، تصاویری از قربانی و طعمه را در حالت های مختلف خصوصی و در اماکن مختلف که در فرهنگ ایرانی، خط قرمز به حساب می آیند (از میخانه و دیسکو گرفته تا ... مختلط و ...) تهیه کرد و سریعاً به سر وقتِ قربانی نگون بخت رفت و به او حالی کرد که چه مدارکی از وی در اختیار دارد و چه توقعاتی از قربانی دارد تا موجب آبروریزی برای او و کل جنبش سبز نشود! و یوسفی اشکوری به استخدام تمام قد و تمام عیار سازمان درآمد. نه به عضویت سازمان بلکه به بیگاری آن. و به همین راحتی عامل سازمان شد در جنبش سبز، در اتاق فکر لندن، در محافل پاریس، بروکسل، ایتالیا و در سازمان های مورد نظر تشکیلات.


این گونه بود که تعداد فراوانی عکس و فیلم جعلی، تحلیل ها، مقالات متعدد مورد نظر سازمان، خبرهای ساختگی بی شمار که سازمان تولید می کرد، از طریق یوسفی اشکوری به محافل جنبش سبز و رسانه های مختلف آنها و به خصوص بی بی سی فارسی، سایت های جرس، کلمه و روز آنلاین تزریق می شد، تا آنجا که این تولیدات، کاملاً مورد قبول و باور خود سبزی ها و سران اصلاح طلب داخل ایران قرار گرفت و متاسفانه حتی موجب ایجاد توهم اقتدار کاذب در آنها و برخورداری از پشتوانه عظیم داخلی و خارجی و ... و در نهایت، موجب شکست جنبش سبز مردم ایران در سال ۸۸ و سو استفاده تمام عیار و سرکوبگرانه رژیم آخوندی از آن وقایع و بهره برداری از آنها برای مهندسی انتخاباتِ پیش رو و سرکوب بی سابقه هرگونه تحرکی از طرف آزادی خواهان در مقطع فعلی شده است.

برای اینکه باور کنید که سازمان چه نقش مخرّبی ایفا کرد، فعلاً چند سند از اشکوری که در اختیار سازمان است را ارائه می دهم و اگر سازمان یا خود یوسفی اشکوری مطالبم را تکذیب کردند، تصاویر بی پرواتر و اسناد مهم تری را رو می کنم.

برای روشنگری و تبیین چگونگی و چرایی تحولات و مواضع برخی افراد اسناد دیگری نیز در اختیار دارم که به وقتش منتشر خواهم کرد.

سربلند باد ایران و ایرانی در هر کجا و هر زمان.

Share/Save/Bookmark
ف
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۰۸:۳۵:۵۴
برای محاکمهباید سندباشدکافی است درموردگروهک هاسراغ اعضای جداشده برونداسناد باارزشی پیدا می کنند (6050)
 
۱۳۹۳-۰۳-۱۸ ۱۰:۳۹:۲۹
خیلی جالبه این آقا خودش رو هم اسلام شناس معرفی می کنه. (6477)
 
۱۳۹۴-۰۱-۱۳ ۰۷:۲۹:۱۸
خدالعنت کندفرقه رجوی خاین وعمالش را (7454)