فرایند سانسور و استحاله اندیشه
دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۳:۵۷
کد مطلب: 1064
مولف :
 
هر چیزی که باعث شود یک امر واقعی یا حقیقی، به هر نحو ممکن، به طور کل یا جزیی حذف شود، به همان میزان تحت تاثیر سانسور سانسورگران قرار گرفته است.
برای اعمال سانسور، یکی از ابزارهای مهم که می‌تواند باعث به فعلیت رسیدن این عمل شود، رسانه خواهد بود؛ یعنی سانسورچیان به وسیله تاکتیک‌های رسانه‌ای باعث می‌گردند که جریان فکری و محتوایی مورد نظر خود را به مخاطبان ارائه و باور نمایند.

نکته حائز اهمیت در این خصوص که باعث می‌شود هر انسان
یعنی مخاطبان باید به این اطمینان برسند که این برنامه یا شبکه در تلاش جهت رفع نیازهای (روحی، مادی، معنوی، عاطفی، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی) آنها است.
به طور مستمر تصویر را ببیند و یا سخنی را بشنود، در قدم اول چیزی جز جلب اعتماد و اطمینان مخاطبان توسط گوینده و ارائه‌کنندگان نیست؛ لذا سانسورگران رسانه‌ای هم با توجه به این منطق، اقدام به ایجاد و بسترسازی برنامه‌ها و اهداف خود خواهند کرد.

به عبارتی، هر رسانه‌ اگر بخواهد در حال حاضر که بیش از هزاران شبکه تلویزیونی و ماهواره‌ای به فعالیت مشغول است، با موفقیت جهت جلب و جذب مخاطب اقدام کند، راهی جز ایجاد اعتماد در مخاطبان ندارد.

یعنی مخاطبان باید به این اطمینان برسند که این برنامه یا شبکه در تلاش جهت رفع نیازهای (روحی، مادی، معنوی، عاطفی، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی) آنها است و به طور کلی بین ایشان و شبکه یا برنامه رسانه‌ای تفاهم نظری و تفکری برقرار است.

بعد از این مرحله که مخاطب توانست با اطمینان، برنامه مورد نیاز خود را انتخاب کند و آن شبکه دیداری-شنیداری و یا شنیداری توانست جلب اعتماد کند، دو اتفاق پیش می‌آید: 

یکی آن‌که رسانه مورد نظر
این شبکه در تلاش است که با مخاطبان خود همراهی و هم نیازی نماید و حتی جهت ایجاد اعتماد بیشتر در مخاطبان به رفتارهایی همچون نقد و بررسی یا ارائه نقاط ضعف خود می پردازد.
به واسطه عوامل و اهداف خود، جهت مسیر خود را مستقیم طی می‌کند، به مرور تفکرات مخاطب خود را به صورت نرم منحرف نمی کند. 

یا این‌که بعد از ایجاد گام اول که جلب اعتماد و اطمینان است، مخاطبان خود را به انحراف از مسیر خود سوق می دهد تا بتواند به مقاصد پنهان یا پشت پرده اصلی خود برسد.

از جمله مصادیق این‌گونه رفتار و برنامه‌های از نوع دوم که باعث انحراف از مسیر مخاطبان بعد از مرحله جذب می شود، می‌توان به برخی رسانه‌ها از جمله شبکه بی‌بی‌سی اشاره نمود که به زیرکی، حتی گاهی تاوان هزینه‌های مختلف، ولو نقد خود یا اظهار نکات مثبت از دولت‌های مخالف خود را می‌دهد تا در بلندمدت به اقدامات پنهانی جهت تحقق اهداف خود بپردازد. 

در واقع این شبکه در تلاش است که با مخاطبان خود همراهی و هم نیازی نماید و حتی جهت ایجاد اعتماد بیشتر در مخاطبان به رفتارهایی همچون نقد و بررسی یا ارائه نقاط ضعف خود می پردازد؛ اما در نهایت با کمک گرفتن از تاکتیک‌های متعدد رسانه‌ای، مخاطبان جذب شده خود را استحاله فکری می‌نماید تا به واسطه خروج مخاطبان خود از مسیر به اهداف خود برسد.
Share/Save/Bookmark