بافت مغزی معتادان به اینترنت تغییر می کند
شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۳۰
کد مطلب: 6320
بافت مغزی معتادان به اینترنت تغییر می کند
محققان تحت سرپرستی دکتر هائو لی، یکی از اعضای آکادمی علوم چین، گفته اند که اختلالات در اعصاب بخش هایی از مغز که در احساسات، تصمیم گیری و اراده دخیل هستند مشاهده می شد.
بنا
اعتیاد به اینترنت یک اختلال بالینی است که نشانه ی بارز آن استفاده مداوم و غیر قابل کنترل از اینترنت است.
به نتایج اولیه ی تحقیقات گروهی از محققان چینی، افرادی که به اینترنت "معتاد" شده اند دچار تغییرات مغزی شبیه معتادان به مواد مخدر یا مشروبات الکلی می شوند.

به گزارش رسانه ایران و به نقل از بی بی سی فارسی، این محققان در مطالعه مغز هفده جوان "معتاد" به اینترنت، آثار اختلال در اعصاب مغزی مشاهده کردند. آنها می گویند که این کشف می تواند به یافتن درمانهای جدید برای اعتیاد بیانجامد.

اعتیاد به
گانتر شومان، استاد روانپزشکی در موسسه روانپزشکی کالج کینگز (بخشی از دانشگاه لندن)، می گوید که مشاهدات مشابهی در معتادان به بازی های ویدیویی نیز دیده شده است.
اینترنت یک اختلال بالینی است که نشانه ی بارز آن استفاده مداوم و غیر قابل کنترل از اینترنت است.

محققان چینی از سی و پنج زن و مرد چینی چهارده تا بیست و یک سال اسکن مغزی گرفتند. هفده نفر از آنان، بر اثر پاسخ مثبت به این سوال که "آیا شما مکررا به طور ناموفق تلاش کرده اید که استفاده از اینترنت را کنترل کنید، کاهش دهید یا متوقف کنید؟" و سوال های مشابه آن، دارای "اختلال اعتیاد به اینترنت" تشخیص داده شدند.

اسکن های مغناطیسی از مغزهای این افراد تغییراتی در بافت سفید مغز - قسمتی که دارای اعصاب مغزی است - نسبت به بافت مغزی افراد غیر معتاد نشان می داد.

محققان تحت سرپرستی دکتر هائو لی، یکی از اعضای آکادمی علوم چین،
اکنون مشخص شده که اختلالات در بافت سفید مغز فقط به افراد معتاد به الکل و مواد مخدر یا روانگردان محدود نمی شود و در اعتیادهای "رفتاری" مثل اعتیاد به اینترنت نیز دیده می شود.
گفته اند که اختلالات در اعصاب بخش هایی از مغز که در احساسات، تصمیم گیری و اراده دخیل هستند مشاهده می شد.

گانتر شومان، استاد روانپزشکی در موسسه روانپزشکی کالج کینگز (بخشی از دانشگاه لندن)، می گوید که مشاهدات مشابهی در معتادان به بازی های ویدیویی نیز دیده شده است.

دکتر هنرییتا بودن-جونز، روانپزشک و استاد افتخاری امپریال کالج در لندن، می گوید که نتیجه تحقیقات انجام شده در چین بسیار مثمر ثمر بوده است.

او گفت که اکنون مشخص شده که اختلالات در بافت سفید مغز فقط به افراد معتاد به الکل و مواد مخدر یا روانگردان محدود نمی شود و در اعتیادهای "رفتاری" مثل اعتیاد به اینترنت نیز دیده می شود. با این حال، به انجام مطالعات بیشتری برای کسب اطمینان کامل از نتیجه تحقیقات وجود دارد.
Share/Save/Bookmark