صدای آمریکا:مقصر رهبران جنبش سبزند
يکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۰۸:۰۰
کد مطلب: 1307
آقاي نوري زاده با تخطئه ي رهبران جنبش بيان كرد كه اصلا آن موضع گيري شان (درباره دفاع از خط امام ) اشتباه و نادرست بوده است.
عليرضا نوري زاده و محسن سازگارا تحليلگران جمعه شب هاي صداي آمريكا در اظهار نظري بيان كردند:
"نباید در عدم حمایت کشورهای غربی از جنبش سبز فقط این کشور ها را مقصر دانست. رهبران جنبش سبز نیز مقصرند،
. رهبران جنبش سبز نیز مقصرند، چرا که در مسائلی مانند پرونده ي اتمي، تروريسم و صلح خاورميانه، مواضع شفافی نداشتند
چرا که در مسائلی مانند پرونده ي اتمي، تروريسم و صلح خاورميانه، مواضع شفافی نداشتند و اگر آنها اقدامات گروه هایی مانند حماس و حزب الله را محکوم می کردند پشتیبانی کشورهای غربی و به ویژه آمریکا نیز بیشتر میشد." 

مجري برنامه نيز در ادامه پرسيد: با اين وجود، چرا دنيا بايد از رهبراني حمايت كند كه خواسته ي اصلي شان بازگشت به خط امام است؟ 

كه آقاي نوري زاده در جواب این پرسش با تخطئه ي رهبران جنبش بيان كرد كه اصلا آن موضع گيري شان (درباره دفاع از خط امام ) اشتباه و نادرست بوده است.

البته باید مواضع پارادوکسی ایشان را که از یک سو از قیام مردم مصر و تونس حمایت می کنند و از سویی شعار "نه غزه نه لبنان "سر می دهند را نیز بدان افزود.
Share/Save/Bookmark