بدگمانی بی بی سی فارسی به رشد اقتصاد ایران بی مورد است
شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۵
کد مطلب: 38101
مولف : محمود شریعتی
 
مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرده است که در آن رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۶.۶درصد برآورد شده است. بی بی سی فارسی در تحلیل این گزارش گفته بعید است ایران به رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر در برنامه توسعه ششم دست یابد و این یک رویا است.
مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرده است که در آن رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۶.۶درصد برآورد شده است. بی بی سی فارسی در تحلیل این گزارش گفته بعید است ایران به رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر در برنامه توسعه ششم دست یابد و این یک رویا است.
رشد اقتصادی ایران زیر ذره بین قرار دارد. همه دوست دارند بدانند که آیا در سال جاری می توانند سفره خود را بزرگتر کنند. در دو سال گذشته رشد اقتصادی ایران هرچند کم اما مثبت بوده. با این وجود اگر رشد ۶.۶ درصدی اقتصاد محقق شود می توان گفت سفره مردم به میزان قابل توجهی رونق خواهد یافت.
به منظور درک بهتر از ارقام و اعداد اعلام شده درباره رشد اقتصادی بهتر است نگاهی به رشد اقتصادی کشور های توسعه یافته بیاندازیم. بنا به آمار بانک جهانی رشد اقتصادی سرانه میانگین کل کشور های جهان در سال ۲۰۱۵ معادل ۱.۲۶۹% بوده است. این رقم برای آمریکا ۱.۶۲۶%، برای انگلیس ۱.۵%، برای چین ۶.۳۸% ، برای ترکیه ۲.۴۷% و برای عربستان ۱.۳۴% بوده است. مقایسه این اعداد و ارقام نشان می دهد که رشد اقتصادی ۶.۶% در صورت تحقق، رقم قابل ملاحظه ای است. کما اینکه ایران در سال گذشته 1 درصد و سال قبل آن 3 درصد رشد مثبت اقتصادی داشته است.
شبکه بی بی سی فارسی در تحلیلی به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پرداخته است. بی بی سی در تیتر مطلب خود رشد اقتصادی ۸ درصد برای ایران را «رویا» تلقی کرده است. مقصود کارمند بی بی سی رشد پیش بینی شده در برنامه توسعه ۵ ساله ششم است که از سوی مجلس در حال بررسی و تصویب می باشد.
چشم انداز رشد اقتصادی ۸ درصد مربوط به ۵ سال آینده ایران می شود و رشد ۶.۶ درصدی فقط مربوط به سال جاری می باشد. این پیش بینی توسط مرکز پژوهش های مجلس به دست آمده است و از آنجایی که ریاست این مرکز به دست کاظم جلالی اصولگرا می باشد در خور اهمیت و توجه است. از این رو القای موج منفی از سوی بی بی سی در این باره قابل تامل می باشد.
بی بی سی فارسی می گوید رشد ۶.۶ درصدی در سال جاری به دلیل افزایش تقریبا ۱۰۰% صادرات نفت نسبت به قبل اتفاق می افتد و به همین دلیل در سال آینده که افزایش صادرات نفت نداریم رشد اقتصادی هم به این شکل اتفاق نخواهد افتاد و به عبارت دیگر این رشد پایدار نیست. این درحالی است که سهم بخش نفت تنها ۱۷% از ارزش افزوده است و رشد در این زمینه نسبتی معادل هجده صدم رشد اقتصادی است و در مقابل بخش های دیگر مثل بخش خدمات ۵۵% از کل تولید ناخالص کشور را داراست. ضمن آنکه افزایش صادرات نفت نسبت به قبل از سال ۹۱ همچنان جای رشد دارد.
همچنین باید گفت بخش های دیگر از جمله بخش ساختمان وابسته به صادرات نفت می باشد و با جریان افتادن ارزآوری ناشی از فروش بیشتر نفت این بخش نیز رونق می گیرد و در سال های آینده بر فرض عدم رشد میزان صادرات نفت جای خالی آن را پر می کند. کما اینکه در همین گزارش نیز آمده که مشکل تامین بنگاه های اقتصادی و مشکل کمبود تقاضا دو دلیل عمده در کاهش رشد اقتصادی در بخش صنعت می باشد که با به جریان افتادن نقدینگی ناشی از فروش نفت بیشتر در کشور مشخصا رشد مثبتی در بخش صنعت نیز حاصل خواهد شد.
لذا باید گفت تحلیلگر بی بی سی فارسی کمی در تحلیل خود دچار شتاب زدگی شده است. پرداختن به رشد اقتصادی ۸ درصدی اقتصاد ایران که در برنامه ۵ ساله ششم آمده، بی بی سی را از دیدن نشانه های پیشرفت در اقتصاد ایران باز می دارد و القای ناامیدی در اذهان مخاطبان این شبکه موجب برداشت های ناصحیح از رویداد های اقتصادی خواهد شد. همچنین باید گفت در صورت تحقق و ثبات رشد ۶.۶ درصدی برای ایران در ۵ سال آینده باید گفت که بیش از ۸۰% برنامه توسعه ششم جامه عمل پوشیده است که میزان بالایی است.
Share/Save/Bookmark