در پی مسلمان شدن لارن بوث
رشد اسلام گرایی در انگلیس
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۸۹ ساعت ۲۱:۱۷
کد مطلب: 587
رشد اسلام گرایی در انگلیس
به گفته روزنامه سیاست، بعد از اسلام آوردن لارن بوث، خواهر زن تونی بلر موج اسلام گرایی در میان انگلیسی ها به شدت افزایش یافته است.

روزنامه اردو زبان «سیاست» چاپ حیدرآباد هند اعلام کرد: بعد از تشرف به اسلام ۶۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۱ در انگلیس اکنون تشرف به اسلام از مرز ۱۰۰ هزار تن گذشته است. 

بیشتر تازه مسلمانان زنان سفید پوست مسیحی می باشند. تمام این بانوان از مسله حجاب به شدت حمایت می کنند؛ لیکن برخی از آنان به دلایل امنیتی در استفاده کامل

روزناهم سیاست: واقعیت این است که اکنون اسلام به شدت در حال نفوذ در بطن زندگی مردم اروپا است و کسی نمی تواند مانع نفوذ این موج شود چرا که این موج اسلام گرایی ریشه در ارتباط فطری انسان ها و اسلام و قرآن دارد.
آن با احتیاط برخورد می کنند.

در یک مصاحبه و سنجش افکار از ۱۲۲ تازه مسلمان انگلیسی تبار که از میان ۵ هزار تازه مسلمان سال گذشته انگلیسی انتخاب شده بودند و متوسط عمر آنان ۲۷ سال بوده اکثر آنان اظهار داشتند، بعد از تشرف به اسلام از سوی خانواده هایشان ترد و مورد نکوهش قرار گرفته اند؛ لیکن با گذشت زمان، دیدگاه خانواده هایشان مثبت شده است. 

این ۱۲۲ تن که در میان آنان جوانان مرد و زن کاملا انگلیسی تبار و سفید پوست مشاهده می شوند ریشه و انگیزه اصلی گرایش به اسلام را تعالیم انسان ساز اسلام اعلام کردند.

این جوانان تازه مسلمان اظهار داشتند که قبل از اسلام زندگی بی هدفی داشتند؛ اما اکنون به ماهیت و زندگی هدف دار جدید قدم نهاده اند.

«سیاست» در ادامه نوشت: بعد از تشرف خواهر زن «تونی بلر»، نخست وزیر سابق انگلیس به اسلام، موج اسلام گرایی در میان انگلیسی تبارها به شدت رو به گسترش است. 

واقعیت این است که اکنون اسلام به شدت در حال نفوذ در بطن زندگی مردم اروپا است و کسی نمی تواند مانع نفوذ این موج شود چرا که این موج اسلام گرایی ریشه در ارتباط فطری انسان ها و اسلام و قرآن دارد.

اکنون قریب به ۱۰۰ هزار تازه مسلمان انگلیسی سال نومسیحی را درحالی در کنار نزدیکان خود جشن می گیرند که دیدگاه جدید ی از عیسی مسیح (ع) پیدا کرده اند .

Share/Save/Bookmark