اختلاف نظر نوري زاده و سازگارا در تحليل حواشي مرگ عليرضا پهلوي
پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۴۳
کد مطلب: 749
گزارشگر :
 
نوري زاده مدير مركز پ‍ژوهش هاي ايران و عرب و محسن سازگارا، مدير مركز تحقيقات ايران معاصر، در برنامه ي تفسير خبر صداي امريکا، بر سر تحلیل پيام هاي ارسالي براي مرگ عليرضا پهلوي دچار اختلاف نظر شدند.
به گزارش رسانه ایران آقاي نوري زاده معتقد بود كه در اين پيام هاي تسليت، ياس و نااميدي اي كه در جامعه ايران - سلطنت طلبان - موج مي زند، مشهود است و خودكشي عليرضا پهلوي هم دليل عمده اش همين ياس و نااميدي است و امروز جنبش سبز نااميد و افسرده است.

در مقابل آقاي سازگارا با بيان اين كه با آقاي نوري زاده در اين رابطه اختلاف نظر دارد، اظهار داشت كه با وجود خشم و ناراحتي موجود در جامعه كه گاهي خود را به شكل نااميدي مي نماياند؛ اما در مردم هنوز هم اميد زيادي وجود دارد که البته نوری زاده با اصرار مجدد بر مایوس شدن طرفداران اپوزیسیون در داخل ایران، مرگ مشکوک علیرضا پهلوی را نیز در همین راستا تحلیل نمود.
Share/Save/Bookmark