وقتی نفی آزمایش بکارت هم هموار کننده آزادی جنسی در ایران می شود
هدف بی بی سی از طرح مقوله آزمایش بکارت در ایران چیست؟
جمعه ۱۹ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۷
کد مطلب: 19806
مولف :
 
ادعای اجباری بودن این آزمایش پیش از ازدواج توسط سازمان بهداشت جهانی خلاف واقع است. نه از سوی حاکمیت که از سوی برخی خانواده ها آنهم در شرایطی خاص مطرح میشود. بنابراین اجبار قانونی نیست بلکه اختیاری است.
سازمان ملل متحد اخیرا از کشورها و دولتمردان آنها خواسته است که فورا توصیه سازمان بهداشت جهانی در خصوص پایان دادن به " تحقیر،تبعیض و آزمایش غیر علمی بکارت" را در دستور کار خود قرار دهند.

این بخشی از یادداشت  تارنمای فارسی بی بی سی است با عنوان " آزمایش بکارت ؛ اهانت آمیز یا اثبات کننده صفت کمال" که چندی قبل روی خروجی خود قرار داد.

مقوله ی " آزمایش بکارت" برای این روزهای جامعه ایران یک مسئله نیست. اهتمام بی بی سی فارسی برای پرداختن به این مقوله که به برنامه ی: نوبت شما" هم کشیده نشان از هدفی کلی و کلان بی بی سی برای پرداختن به موضوعات اجتماعی دارد.
 
آنچه در گزارش سازمان بهداشت جهانی ادعا شده این است که "آزمایش بکارت" عملی "غیر انسانی" و توهین آمیز" است که شامل کشورهایی نظیر مصر و لیبی و افغانستان و اندونزی و ...هم می شود!

در این میان شبکه سلطنتی بی بی سی فارسی نیز با توجه به اهمیت موضوع "سبک زندگی" و نیز راهبرد فوق العاده مهم و حیاتی" آزادی جنسی ( انقلاب جنسی) " که در غرب آزمونش را پس داده و اینک برای جامعه ایرانی در نظر گرفته شده است وارد میدان شده و برای اجرایی کردن این راهبرد- آزادی جنسی - اهمیت بکارت را در جامعه ی ایران را بی "اهمیت" جلوه می دهد!

این راهبرد را از آن جهت "حیاتی" خواندم که نقش " زن" در انقلاب جنسی به عنوان مهمترین سرفصل این رویداد که در قالب یک جنبش اجتماعی در غرب، در فاصله‌ی سالهای دهه‌ی ۶۰ تا ۸۰ میلادی رخ داد محسوب میشود که اگر این نقش خوب اجرا نشود به نتیجه نمی رسد و قطعا ادامه راه با شکست مواجه می شود.

 بی بی سی با ذکر مواردی از کسانی که به آزمایش بکارت روی آورنده اند توهین آمیز بودن این آزمایش را القا می کند و در آخر آن را طبق قوانین بین المللی نمی داند!
برای پردازش این گزارش و صحت و سقم ادعای بی بی سی ذکر چند نکته ضروری می نماید:

الف:
ادعای اجباری بودن این آزمایش پیش از ازدواج توسط سازمان بهداشت جهانی خلاف واقع است. نه از سوی حاکمیت بلکه از سوی برخی خانواده ها آنهم در شرایطی خاص مطرح میشود. بنابراین اجبارِِِ قانونی نیست بلکه اختیاری است.

ب:
توهین آمیز بودن این آزمایش هم می تواند صحت نداشته باشد. کما این که در رابطه با مردان نیز "آزمایش اعتیاد" صورت می گیرد.این آزمایش ها همانطور که ذکر شد اختیاری و در شرایطی خاص بنا به درخواست و موافقت خانواده ها صورت می گیرد.

ج:
اذعان بی بی سی به "متدوال نبودن" این آزمایش از آن جهت است که جامعه ایرانی درک پذیرش این مقوله را دارد. این آزمایش غالبا زمانی صورت می گیرد که طرف مقابل ناشناخته باشد و این آزمایش برای حصول اطمینان خانواده طرفین صورت می گیرد.

در نتیجه آنچه برای بی بی سی فارسی مهم نیست باکرگی دختران است. در واقع هدف این شبکه از القای اهانت آمیز بودن این آزمایش زمینه چینی و مباح ساختن برای ایجاد رابطه پیش از ازدواج است. رابطه ی پیش از ازدواج و خارج از چهارچوب ازدواج از پارادایم های آزادی جنسی است.

پیش از این بی بی سی از مستندی پرده برداری کرد که در آن تغییر جنسیت برای بیماران تراجنسیتی در ایران را اجباری و نادرست خوانده بود. نفی تغییر جنسیت با همین هدف یعنی گسترش آزادی جنسی مطرح شده بود.

البته می شود گفت که داشتن پرده بکارت ممکن است از تجربه کردن روابط جنسی پیش از ازدواج جلوگیری نکند ولی این مسئله دلیلی برای آزاد گذاشتن روابط جنسی پیش از ازدواج نیست.

مطرح کردن ادعای توهین آمیز بودن آزمایش بکارت در واقع تلاشی است برای عادی جلوه دادن رفتارها و روابط آزاد جنسی خارج از ازدواج.
Share/Save/Bookmark