بی بی سی نهی از منکر می کند
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۹
کد مطلب: 17683
مولف :
 
اما از آن جا که امر به معروف و نهی از منکر حد و مرزی نمی شناسد، خطر دخالت هرچه بیشتر در حریم شخصی افراد و واداشتن آنان به رفتاری خلاف میل خود را در بر دارد و قانونی کردن آن تنها مشروعیت سیاسی و حقوقی این گونه از خشونت را افزایش می دهد.
سایت بی بی سی در مقاله ای با عنوان "مبارزه با بدحجابی و اسید پاشی؛ گسترش خشونت علیه زنان" به ریشه های خشونت علیه زنان در ایران پرداخته و در آخر این مقاله با مرتبط کردن ماجرای اسید پاشی های اصفهان و طرح امر به معروف اینگونه نتیجه می گیرد که طرح امر به معروف یعنی قانونی کردن خشونت علیه زنان ؛

نویسنده در مقاله اش چنین می نویسد: "اسید پاشی های زنجیره ای اخیر و نحوه برخورد نظام با اعتراضات وتاکید اصول گرایان بر پیگیری طرح "آمران به معروف و ناهیان از منکر" و همزمان اعدام ریحانه جباری، نشانگر فصلی تازه ای در گسترش موج وحشت، خشونت و فشار علیه زنان است.

در رویارویی با آن باید صدای اعتراض را فراگیر کرد. نظاره گری منفعل در برابر خشونت نوعی "خشونت منفعلانه" است که به عادی سازی آن یاری می رساند. پاره ای از نواندیشان دینی "امر به معروف و نهی از منکر" را پدیده ای ارشادی می خوانند که در صورت قانونی شدن نیز باید به عنوان یک اصل نظارت و مسئولیت همگانی مطرح شود. اما از آن جا که امر به معروف و نهی از منکر حد و مرزی نمی شناسد، خطر دخالت هرچه بیشتر در حریم شخصی افراد و واداشتن آنان به رفتاری خلاف میل خود را در بر دارد و قانونی کردن آن تنها مشروعیت سیاسی و حقوقی این گونه از خشونت را افزایش می دهد"

در این مقاله چند نکته وجود دارد :

۱- ارتباط دادن چند موضوع بی ربط مانند اعدام یک زن و اسیدپاشی ویک طرح درمجلس که در هرکشوری ممکن است هم زمان اتفاق بیفتد نشان دهنده آنست که نویسنده می خواهد با هروسیله به هدف خودش که همان اثبات افزایش خشونت علیه زنان است برسد

۲- در این پاراگراف نویسنده امر به معروف را فقط محدود به حجاب زنان نموده و از آن نتیجه گرفته که امربه معروف حتما منجر به خشونت علیه زنان خواهد شد در حالیکه باید گفت منکر شامل تمام گناهان و اشتباهات چه زن و چه مرد میشود ودر صورتی که جامعه نسبت به آنها حساس شود نه تنها منجر به خشونت علیه زنان نمیشود بلکه باعث امنیت زنان نیز میشود چون خود خشونت علیه زنان هم یک منکر است

۳- نویسنده در ابتدا پاراگراف دوم از مردم خواسته است که در مقابل خشونت، اعتراض فراگیر داشته باشند و نظاره گر منفعل نباشند. در اینجا باید گفت همین درخواست دقیقا دعوت به نهی از منکر است و این یعنی خود نویسنده نادانسته از امربه معروف و نهی از منکر دفاع کرده و آنرا لازم دانسته است.
Share/Save/Bookmark