بانوان برتر دو و میدانی ایران در سال 89 معرفی شدند
يکشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۴۳
کد مطلب: 2408
عکس از: خبرگزاری مهر
عکس از: خبرگزاری مهر
كميته آموزش، پژوهش و آمار فدراسيون دو و ميداني نام ۱۰ ورزشكار زن برتر اين رشته را در سال ۱۳۸۹ اعلام كرد.
به گزارش رسانه ایران به نقل از خبرگزاري زنان (وفا)، اين رده‌بندي بر اساس نتايج ورزشكاران در سال گذشته اعلام شده كه در دوي ۱۰۰ متر مريم طوسي با ۱۱ ثانيه و ۸۸ صدم ثانيه در رده نخست قرار دارد. نفيسه متاعي نيز با ۱۲ ثانيه و ۵۵ صدم ثانيه دوم است و سهيلا مرادي با ۱۲ ثانيه و ۶۲ صدم ثانيه جايگاه سوم را در اختيار دارد.

رده‌بندي ساير رشته‌ها به شرح زير است:

۲۰۰ متر:
مريم طوسي، ۲۴ ثانيه و ۸ صدم ثانيه
سودابه سبحاني، ۲۵ ثانيه و ۸۸ صدم ثانيه
زهرا رييسي، ۲۶ ثانيه و ۶ صدم ثانيه

۴۰۰ متر:
مريم طوسي، ۵۶ ثانيه و ۹۵ صدم ثانيه
سودابه سبحاني، ۶۰ ثانيه و ۱۷ صدم ثانيه
بيتا حاجي، ۶۰ ثانيه و ۲۴ صدم ثانيه

۸۰۰ متر:
ليلا ابراهيمي، ۲ دقيقه و ۱۳ ثانيه و ۶ صدم ثانيه
مينا پورسيفي، ۲ دقيقه و ۱۴ ثانيه و ۱۳ صدم ثانيه
زهرا علي اکبري، ۲ دقيقه و ۱۸ ثانيه و ۶۸ صدم ثانيه

۱۵۰۰ متر:
ليلا ابراهيمي، ۴ دقيقه و ۲۷ ثانيه و ۷۳ صدم ثانيه
مينا پورسيفي، ۴ دقيقه و ۵۶ ثانيه و ۲ صدم ثانيه
زهرا علي اکبري، ۴ دقيقه و ۵۶ ثانيه و ۸ صدم ثانيه

۳۰۰۰ متر:
ليلا ابراهيمي، ۱۰ دقيقه و ۶ ثانيه و ۱ صدم ثانيه
محبوبه غيور، ۱۰ دقيقه و ۴۰ ثانيه و ۳۲ صدم ثانيه
اکرم مقدادي پور، ۱۱ دقيقه و ۵ ثانيه و ۴۸ صدم ثانيه

۵۰۰۰ متر:
محبوبه غيور، ۱۸ دقيقه و ۶ ثانيه و ۳۱ صدم ثانيه
زهرا علي اکبري، ۱۸ دقيقه و ۵۴ ثانيه و ۵۴ صدم ثانيه
پريسا عرب، ۱۹ دقيقه و ۳۹ ثانيه و ۵۹ صدم ثانيه

۱۰ هزار متر:
زهرا علي اکبري، ۳۹ دقيقه و ۵۳ ثانيه و ۶ صدم ثانيه
اکرم مقدادي پور، ۴۱ دقيقه و ۴۴ ثانيه و ۸ صدم ثانيه
زينب خرم روز، ۴۳ دقيقه و ۲۶ ثانيه و ۸ صدم ثانيه

۱۰۰ متر بامانع:
سپيده توکلي، ۱۴ ثانيه و ۹۵ صدم ثانيه
جميله سيفي، ۱۶ ثانيه و ۱۰ صدم ثانيه
مينا نوروزي، ۱۶ ثانيه و ۱۷ صدم ثانيه

۴۰۰ متر بامانع:
آيدا فرزانه، ۶۵ ثانيه و ۲۰ صدم ثانيه
سلماز عظيميان، ۶۵ ثانيه و ۶۸ صدم ثانيه
عاطفه لايقي، ۶۶ ثانيه و ۷۷ صدم ثانيه

پرش ارتفاع:
سپيده توکلي، يك متر و ۶۰ سانتي‌متر
مهسا کارگر، يك متر و ۶۰ سانتي‌متر
آيلين بابکي، يك متر و ۶۰ سانتي‌متر

پرش طول:
پديده بلوري زاده، ۵ متر و ۶۸ سانتي‌متر
بهار مرادي، ۵ متر و ۴۲ سانتي‌متر
وحيده کردلو، ۵ متر و ۳۱ سانتي‌متر

پرش سه‌گام:
مهسا معتمدي، ۱۱ متر و ۳۵ سانتي‌متر
جواهر زماني، ۱۱ متر و ۱۷ سانتي‌متر
الناز کمپاني، ۱۱ متر و ۱۰ سانتي‌متر

پرتاب وزنه:
ليلا رجبي، ۱۷ متر و ۴۳ سانتي‌متر
ماهرخ مرادي، ۱۲ متر و ۵۵ سانتي‌متر
مريم نوروزي، ۱۲ متر و ۵ سانتي‌متر

پرتاب ديسك:
الهام سمرقنديان، ۴۱ متر و ۴۹ سانتي‌متر
ليلا رجبي، ۴۱ متر
آينا رباني، ۳۹ متر و ۶۲ سانتي‌متر

پرتاب نيزه:
سميرا حاتمي راد، ۳۶ متر و ۳۷ سانتي‌متر
بي‌بي سميه نطقي مقدم، ۳۵ متر و ۲ سانتي‌متر
امينه اميري، ۳۳ متر و ۱۵ سانتي‌متر

۴ در ۱۰۰ متر امدادي:
علم و صنعت، ۴۹ ثانيه و ۸۵ صدم ثانيه
تهران الف، ۵۰ ثانيه و ۲۹ صدم ثانيه
تيم استان فارس، ۵۰ ثانيه و ۳۲ صدم ثانيه

۴ در ۴۰۰ متر امدادي:
غيور، طوسي ، ابراهيمي، کلهر(تيم ملي)، ۴ دقيقه و ۷ ثانيه و ۴۳ صدم ثانيه
کاشي تيماخراسان رضوي، ۴ دقيقه و ۱۰ ثانيه و ۳ صدم ثانيه
تيم استان فارس، ۴ دقيقه و ۱۸ ثانيه و ۹۴ صدم ثانيه

۳۰۰۰ متر:
محبوبه غيور، ۱۱ دقيقه و ۳۶ صدم ثانيه

۱۰ كيلومتر پياده‌روي:
آمنه صفوي، ۵۶ دقيقه و ۱۴ ثانيه و ۵۰ صدم ثانيه
مليحه بختي، يك ساعت و ۳ دقيقه و ۲۲ ثانيه
اکرم ابراهيم زاده، يك ساعت و ۵ دقيقه و ۲ ثانيه

هفتگانه:
سپيده توكلي، ۴۸۴۵ امتياز
Share/Save/Bookmark