تفاوت پدر و پسر در برخورد با سوال "خلیج "!
يکشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۹
کد مطلب: 37763
تفاوت پدر و پسر در برخورد با سوال "خلیج "!
بی تفاوتی رضا پهلوی در برابر تمامیت ارضی ایران در حالی میان چهره های اپوزیسیون شگفتی ساز شده که محمدرضا پهلوی، پدر وی با اینکه حاضر به جدایی بحرین از ایران شد، اما در مصاحبه با خبرنگار BBC که به جای واژه خلیج فارس، از عبارت دیگر استفاده کرده بود، صراحتا موضع گرفت.

در هفته های اخیر رضا پهلوی، رهبر معنوی اپوزیسیون سلطنت طلب، در مصاحبه با روزنامه سعودی الوطن، در برابر سوال خبرنگاری که به جای واژه خلیج فارس و جزایر ایرانی، از واژه های جعلی " خلیج " و " جزایر اماراتی "،استفاده کرد هیچ واکنشی نشان نداد.( خبر مربوطه را اینجا ببینید )

به گزارش رسانه ایران، این بی تفاوتی رضا پهلوی در برابر تمامیت ارضی ایران در حالی میان چهره های اپوزیسیون شگفتی ساز شده که محمدرضا پهلوی، پدر وی با اینکه حاضر به جدایی بحرین از ایران شد، اما در مصاحبه با خبرنگار BBC که به جای واژه خلیج فارس، از عبارت دیگر استفاده کرده بود، صراحتا موضع گرفت.

فیلم

محمدرضا پهلوی که در سال 1353 با مایک والاس، خبرنگار BBC مصاحبه کرده بود، در واکنش به استفاده خبرنگار از واژه خلیج اظهار داشت " همونجا STOP کن ، مگه مدرسه نرفتی و درس نخوندی ؟ توی کتاباتون ( خلیج ) به چه اسمی اومده ؟ "، سوالی که خبرنگار با تاکید به خلیج فارس اشاره می کند و در ادامه مدعی است چون اعراب از واژه خلیج عربی استفاده می کنند، من نیز از این واژه استفاده کردم.

محمدرضا پهلوی نیز در واکنش به این توجیه خبرنگار BBC اظهار داشت " عرب ها زیاد حرف میزنن ؛ اما نباید به حرفهاشون اهمیت داد !"

با توجه به وادادگی رضا پهلوی و عدم قاطعیت در برخورد با سوال یک خبرنگار عرب که به خود جرات می دهد تا تمامیت ارضی ایران را زیر سوال ببرد، این سوال به ذهن می رسد که چگونه وی می تواند رهبری اپوزیسیون سلطنت طلب علیه جمهوری اسلامی را عهده دار باشد؟!
Share/Save/Bookmark