صدای آمریکا به دنبال جدایی دین از سیاست در ایران
جمعه ۱۵ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۳۱
کد مطلب: 4579
گزارشگر :
 
صدای آمریکا به دنبال جدایی دین از سیاست در ایران
صدای آمریکا به سراغ پرونده ی کهنه ی جدایی دین از سیاست در ایران رفت.
برنامه
قابل ذکر است که محمدی منظور خود را از میانه رو بودن، جدا کردن دین از سیاست تعریف می کند.
ی تفسیر خبر شبکه صدای آمریکا با حضور ناصر محمدی جانشین سردبیر کیهان لندن به واکاوی موضوع حقوق بشر و روحانیت در ایران پرداخت.

به گزارش رسانه ایران؛ وی در بخشی از سخنان خود درباره وضع روحانیت در ایران گفت: روحانیون به مسئله ی دین و اخلاق و انسانیت کاری ندارند. مشکل این است که آقایان روحانی به وظیفه ی خود عمل نمی کنند. متأسفانه
از سوی دیگر هم این رسانه ها وضع موجود در ایران را پر از تنش نشان می دهند در حالی که با یک نگاه ساده به کشورهایی مثل عراق و افغانستان که دولت های مدعی حقوق بشر انگلیس و امریکا به آن ها چنگ زده اند و مقایسه آن ها با ایران می توان به آرامش موجود در ایران پی برد.
روحانیون غیردولتی در مقابل حوادث تروریستی هم موضعی نگرفته اند. روحانیونی که باید بیشتر از همه به وضع موجود اعتراض کنند سکوت کرده اند و به دنبال بهره خودشان هستند. روحانیت اگر معتدل و غیردولتی باشند باید بیشتر از همه به حاکمان کشور اعتراض کنند. اگر روحانیت میانه رو و مسلمانان میانه رو وسط بیفتند، روحانیت تندرو را به زیر خواهند کشید.

قابل ذکر است که محمدی منظور خود را از میانه رو بودن، جدا کردن دین از سیاست تعریف می کند.

این برداشت از میانه روی در حالی مطرح می شود که جدایی دین از سیاست از دیر باز به عنوان یک ترفند برای فرار از حقیقت و بهره برداری های خاص سیاسی، دست آویز برخی نگاه های تندرو قرار می گرفته است. هرچند دین این جدایی را مانعی برای برقراری عدالت حقیقی می دانسته و با آن مبارزه کرده است.

از سوی دیگر هم این رسانه ها وضع موجود در ایران را پر از تنش نشان می دهند در حالی که با یک نگاه ساده به کشورهایی مثل عراق و افغانستان که دولت های مدعی حقوق بشر انگلیس و آمریکا به آن ها چنگ زده اند و مقایسه ی آن ها با ایران می توان به آرامش موجود در ایران پی برد.
Share/Save/Bookmark