نیاز 21 میلیون یمنی به کمک های بشر دوستانه
دوشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۴
کد مطلب: 41273
نیاز 21 میلیون یمنی به کمک های بشر دوستانه
روزنامه القدس العربی در پایگاه اینترنتی خود نوشت، به گفته برنامه توسعه سازمان ملل، در اگوست گذشته از مجموع ۲۷ میلیون و چهارصد هزار یمنی، ۸ میلیون نفر به علت تشدید درگیری های مسلحانه منبع درآمد خود را از دست داده اند و در نتیجه بحران بی سابقه ای در یمن که از قبل نیز فقیرترین کشور عربی بود، ایجاد شده است.

بیش از ۲۱ میلیون نفر در یمن، به کمک های بشردوستانه نیاز دارند و ۱۷ میلیون نفر، از نبود امنیت غذایی رنج می برند.

روزنامه القدس العربی در پایگاه اینترنتی خود نوشت، به گفته برنامه توسعه سازمان ملل، در اگوست گذشته از مجموع ۲۷ میلیون و چهارصد هزار یمنی، ۸ میلیون نفر به علت تشدید درگیری های مسلحانه منبع درآمد خود را از دست داده اند و در نتیجه بحران بی سابقه ای در یمن که از قبل نیز فقیرترین کشور عربی بود، ایجاد شده است.

بر اساس این برنامه، ۲۱ میلیون و دویست هزار نفر در یمن به کمک های بشردوستانه نیاز دارند به طوری که ۱۷ ملیون نفر امنیت غذایی ندارند و ۷ میلیون نفر در معرض خطر گرسنگی هستند.

علاوه بر شرایط معیشتی دشوار، یک میلیون و دویست هزار کارمند بخش دولتی در یمن که سرپرست حدود ۷ میلیون نفر هستند به علت ادامه درگیری ها، حقوقی دریافت نکرده اند.
Share/Save/Bookmark