" همه پرسی" کلیدواژه bbc برای القای اختلاف!
يکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۲۴
کد مطلب: 21202
مجری می پرسد "این چه بن بست یا گره یا اختلاف نظری است که برگزاری یک همه پرسی را مطرح می کند؟!" یا " اختلاف نظر در چه زمینه ای است لزوم برگزاری همه پرسی را مطرح کرده اند؟!" طرح پرسش هایی این چنینی از مخاطبین آغازین برنامه این طور وانمود می کند که طرح " همه پرسی" از یک اختلاف بین رئیس جمهور و مقام رهبری حکایت دارد و ایران از حل پرونده هسته ای ناتوان است!
مهمترین رویداد هفته را شاید بتوان سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران دانست که باعث واکنش هایی شد. در این میان واکنش bbc فارسی به این سخنان را به طور مختصر و مفید ارزیابی می کنیم.

روحانی در اولین کنفرانس اقتصاد ایران سخنانی گفت که آنچه bbc روی آن حساس شد مربوط به "همه پرسی" در قانون اساسی بود.

رییس جمهور گفت: " یكی از اصول قانون اساسی كه از روز اول تاكنون اجرا نشده و به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی تمایل دارم تا شرایطی فراهم شود تا یك بار هم شده آن اصل عملی شود و این است که یک مساله مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در قالب ماده قانونی یا برنامه به آرای عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود و تمایل دارم برای یك بار هم شده برای اجرای مسئله بسیار مهمی كه برای همه اهمیت دارد، از مردم سوال شود. "

با اندکی تامل در برنامه نوبت شمای bbc و گزارشی که روی خروجی تارنمای این شبکه قرار دارد به خوبی نمایان می شود که موضع این شبکه در قبال سخنان جناب رئیس جمهور چیست. طرح پرسش هایی را که در برنامه نوبت شما از تماس گیرندگان می شود کاملا جهت
موضع شبکه bbc در قبال برگزاری همه پرسی ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا پیش از پایان سال ۲۰۱۷ میلادی چیست؟ آیا این همه پرسی به دلیل وجود اختلاف میان دستگاه های حکومتی مثلا دربار انگلیس و دولت بریتانیا بر سر مسائل اقتصادی و سیاسی است؟
گیری شده است. مثلا مجری می پرسد "این چه بن بست یا گره یا اختلاف نظری است که برگزاری یک همه پرسی را مطرح می کند؟!" یا " اختلاف نظر در چه زمینه ای است لزوم برگزاری همه پرسی را مطرح کرده اند؟!" طرح پرسش هایی این چنینی از مخاطبین آغازین برنامه این طور وانمود می کند که طرح " همه پرسی" از یک اختلاف بین رئیس جمهور و مقام رهبری حکایت دارد و ایران از حل پرونده هسته ای ناتوان است!

آنچه به طور خلاصه گفتنی است این است که اولا :
سخنان رئیس جمهور سخنانی حقوقی است. طبق اصل 59 قانون اساسی " در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اِعمال قوه مقننه از راه همه‏ پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد."

طبق این بندِ قانون اساسی هیچ کجا فرض را بر " اختلاف" نگذاشته است.
بنابراین برگزاری یک "همه پرسی" به معنای وجود اختلاف اساسی بین دستگاه های یک کشور نیست. بلکه نوعی روش برای تصمیم گیری است.

ثانیا آنچه از مسئله هسته ای به عنوان مصداق این "همه پرسی" یاد می شود صرفا یک فرضیه است. هرچند bbc با ذکر نقل قولی از حسن روحانی در کتاب خاطراتش عنوان می کند که آقای روحانی طرح برگزاری "همه پرسی" برای حل مسئله ی هسته ای در سال 83 را پیشنهاد می کند ولی bbc نمیخواهد یا نمی داند که شرایط سال 83 با 93 تفاوت دارد.

در حال حاضر یکی از عوامل به نتیجه نرسیدن پرونده هسته ای کارشکنی عرب ها به خصوص عربستان است که حسن روحانی به آن اشاره کرد نه اختلاف مقامات دولتی و حکومتی.  افزون بر این دولت آمریکا و آژانس بین المللی اتمی هم نسبت به تمام نشدن این پرونده مقصرند. بنابراین القای اختلاف برای همه پرسی واقعی نمی نماید.

نتیجه آن که " همه پرسی" کلیدواژه ی "اختلاف" نیست. در انتها خوب است به یک مثال از همه پرسی در در کشور انگلیس اشاره کنیم. و اینکه موضع شبکه bbc در قبال برگزاری همه پرسی ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا پیش از پایان سال ۲۰۱۷ میلادی چیست؟ آیا این همه پرسی به دلیل وجود اختلاف میان دستگاه های حکومتی مثلا دربار انگلیس و دولت بریتانیا بر سر مسائل اقتصادی و سیاسی است؟
Share/Save/Bookmark