شکست شورای ملی و برپایی شورای عالی
يکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۲۲:۱۴
کد مطلب: 7513
گزارشگر :
 
شکست شورای ملی و برپایی شورای عالی
رضا پهلوی به خوبی دریافته است که آگاهان سیاسی، از شورای دست ساز وی که با شرکت و نفوذ عوامل حکومت اسلامی شکل گرفته است پشتیبانی نخواهند کرد، به همین دلیل در گفتگوی تلویزیونی خود در صدای امریکا بسیار عصبی و ناراحت به نظر می رسید.
به گزارش رسانه ایران، پس از برگزاری نشستی مجازی از سوی شورای ملی ایران و قرار برگزاری همایشی در هفتم آبان ماه از سوی این شورای مجازی، سایت فرهنگ ایران در یادداشتی ضمن سخن گفتن از شکست شورای ملی ایران نوشت:

شورای ملی ایران، ماه گذشته در یک شب، ظهور! و در همان شب نیز غروب! کرد. این شورا، پیش از شکل گرفتن با شکست روبرو شده بود ولی دست اندرکاران، ساده لوحان، متوهمین و فرصت طلبان که به امضای های مجازی دلخوش بودند در انتظار برگزاری گنگره ملی به شکم های خود صابون زده و برای سفر مجانی و خوشگذرانی در پاریس روز شماری می کنند. 

در خبری زیر نام «پشت پرده، شورای ملی ایران و میت رامنی» که چند روز پیش، در 26 مهرماه، در تارنمای فرهنگ ایران منتشر شد از بست نشستن! اعضای این شورا تا انتخاب میت رامنی، کاندیدای حزب جمهوریخواه امریکا، پرده برداشته شد. از سویی روشن شد که آرزوهای رضا پهلوی رهبر و سخنگوی آینده این شورا، تنها با انتخاب آقای میت رامنی، برآورده خواهد شد.

رضا پهلوی در آخرین گفتگوی خود با صدای امریکا ادعا کرده بود که این تیر آخر! وی می باشد و مطمئن است که به هدف خواهد خورد! رضا پهلوی به خوبی دریافته است که آگاهان سیاسی، از شورای دست ساز وی که با شرکت و نفوذ عوامل حکومت اسلامی شکل گرفته است پشتیبانی نخواهند کرد، به همین دلیل در گفتگوی تلویزیونی خود در صدای امریکا بسیار عصبی و ناراحت به نظر می رسید.

خبر رسید که چند هوچی سرشناس! در جامعه ایرانی برون مرزی، که در ماجرای بر پایی شورای ملی، احساس ناکامی به آنان دست داده بود، به رضا پهلوی پیشنهاد کرده اند، که برای برون رفت از این شکست و آبروریزی! دست به تشکیل یک شورای عالی! بزنند و منشور تازه ای! بیرون آورند و این شورای ملی شکست خورده را نیز به عضویت شورای عالی در آورند، و به مردم اعلام کنند که به دلیل استقبال شدید! بهتر دیدند که یک شورای عالی افتتاح کنند تا بتوانند همه نیروهایی را که پشت در شورای ملی به انتظار ایستاده اند را در خود جای دهند.

رضا پهلوی که پس از این شکست گیج و سرگردان شده است، راهی جز تسلیم در برابر این هوچی های سرشناس! نداشته و لاجرم پیشنهاد برپایی شورای عالی را پذیرفته است. رضا پهلوی که پس از شکست هنوز به هوش نیامده، به این نیرنگ وفریب تازه تن داده است.

رضا پهلوی باید بداند، که اگر بار دیگر به دام این هوچی های سرشناس! بیفتد و به ندانم کاری های تاریخی خود ادامه دهد، دیگر راهی برای رهایی در پیش روی نخواهد داشت، و تیر آخر! را به خود شلیک خواهد کرد.

رضا پهلوی و هوچی های سرشناس! باید بدانند که مردم با منشورهای گوناگون و شوراهای رنگارنگی که هر چند گاهی ظهور و غروب می کنند مشکلی ندارند، بلکه عدم استقبال مردم از این شوراها تنها به دلیل وجود نام های کسانی است که به هیچ روی پیشینه قابل دفاعی در زندگی خود ندارند و تا زمانی که همین نام های بدنام! که مدعی رهایی ایران می باشند در هر شورا یا سازمانی دیده شوند، مردم از آن شورا یا سازمان پشتیبانی نخواهند کرد. این آدم ها و این شورا بازی! ها تنها باعث تحکیم و پایداری بیشتر رژیم اسلامی خواهد شد.
Share/Save/Bookmark