۱
دکتر شنان کاتالانو، اریکا اسمیت، دکتر هوارد اسنیدر و میشل رند
زنان قرباني خشونت
مترجم: عبدالحسين طاهري
جمعه ۱۹ شهريور ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۳۷
کد مطلب: 58
این متن گزارشی است از یافته های اخیر، درباره ی جرایم خشن منجر به مرگ و غیر آن که علیه زنان صورت گرفته است. هم چين میزان جرایم علیه زنان و همچنین مشخصات جرایم و قربانیان را برآورد می کند.
اين گزارش توسط متخصصین دایره ی آمار دادگستری، دکتر شنان کاتالانو، اریکا اسمیت، دکتر هوارد اسنیدر و میشل رند جهت وزارت دادگستری ایالات متحده، اداره پروژه های عدالت در سپتامبر ۲۰۰۹ (تاريخ ویرایش ۲۳/۱۰/۲۰۰۹) تنظيم شده است.
این متن گزارشی است از یافته های اخیر، درباره ی جرایم خشن منجر به مرگ و غیر آن که علیه زنان صورت گرفته است. منابع عبارتند از: تحقیقات ملی قربانیان جنایت (NCVS) توسط دایره آمار دادگستری بین سالهای ۱۹۹۳ و ۲۰۰۸، و گزارشات تکمیلی قتل (SHR) توسط دایره تحقیقات فدرال (FBI) بین سال‌های ۱۹۹۳ و ۲۰۰۷. تکیه ي این گزارش بیشتر روی این موارد است: خشونت بین شرکای نزدیک ( صمیمی) (IPV)، خشونت منجر به قتل بین شرکای نزدیک، تجاوز به عنف، آزار یا تهدید جنسی و تعقیب۱.
این گزارش میزان جرایم علیه زنان و همچنین مشخصات جرایم و قربانیان را برآورد می کند.

خشونت (غیر منجر به قتل) بین شرکای نزدیکزنان
خشونت بین شرکای نزدیک عبارت است از خشونت توسط یکی از زوجین یا زوجینی که از هم جدا شده اند، دوست پسر، دوست دختر و یا دوست پسر و دوست دختری که از هم جدا شده اند.
در سال ۲۰۰۸، زنان ۱۲ ساله و بالاتر از آن، قربانی ۵۵۲۰۰۰ خشونت۲ (غیر منجر به قتل) توسط یک شریک نزدیک شده‌اند. این خشونت ها این حوزه ها را در بر می گیرد: تجاوز / آزار یا تهدید جنسی، سرقت، حمله سخت و ساده. در حالی که در همین سال، مردان تنها قربانی ۱۰۱۰۰۰ خشونت (غیر منجر به قتل) توسط یک شریک نزدیک بوده
در سال 2008، زنان 12 ساله و بالاتر از آن، قربانی 552000 خشونت (غیر منجر به قتل) توسط یک شریک نزدیک شده‌اند.
اند.
میزان قربانیان شرکای نزدیک از بین زنان ۱۲ ساله و بالاتر، از هر هزار نفر ۳/۴ می باشد که میزان این قربانیان در بین مردان با همین سن از هر هزار نفر ۸/۰ می باشد.
زنان ۱۸ ساله و بالاتر، بیشتر از زنان ۱۲ تا ۱۷ ساله قربانی خشونت بین شرکای نزدیک بوده اند. (۵/۴ در هزار در برابر ۷/۱ در هزار)
به لحاظ تاریخی، زنان سیاه پوست بیش از زنان سفید پوست، قربانی خشونت بین شرکای نزدیک بوده اند.
در سال ۲۰۰۸، حدود ۹۹% از کل خشونت بین شرکای نزدیک علیه زنان، توسط مهاجمان مرد صورت گرفته است.
خشونت بین شرکای نزدیک چه علیه زنان و چه علیه مردان، از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۸ با نسبت یکسانی کاهش یافته است.۳

خشونت منجر به قتل بین شرکای نزدیک
در سال ۲۰۰۷، شرکای نزدیک، ۱۴% کل قتل ها در ایالات متحده را مرتکب شده اند. آمار تخمینی قربانیان این قتل‌ها در سال ۲۰۰۷، ۲۳۴۰ نفر بوده است که از این تعداد ۱۶۴۰ نفر زن و ۷۰۰ نفر مرد بوده اند.
۷۰ درصد کل قربانیان مقتول توسط شرکای نزدیک در سال ۲۰۰۷ را زنان تشکیل می دهند. این درصد از سال ۱۹۹۳ خیلی کم تغییر کرده است.
زنان دو برابر مردان، قربانی قتل های بین شرکای نزدیک شده اند.
زنان عموماً توسط آشنایان کشته می شوند. ۶۴% مقتولین زن در سال ۲۰۰۷، توسط یک شریک نزدیک یا یکی از اعضای خانواده به قتل رسیده اند. در همین سال، ۲۴% مقتولین زن توسط زوج یا زوج جدا شده کشته شده اند. ۲۱% توسط دوست پسر یا دوست دختر به قتل رسیده اند و ۱۹% توسط یکی دیگر از اعضای خانواده.
در سال ۲۰۰۷، تعداد زنان سیاه پوست مقتول توسط شوهر، دو برابر زنان سفیدی است که توسط شوهر کشته شده اند.
زنان سیاه پوست چهار برابر زنان سفید پوست، توسط دوست پسر یا دوست دختر کشته شده اند (۴۴/۱ و۳۴/۰ از هر ۱۰۰.۰۰۰ نفر)
مردان خیلی بیش از زنان توسط غریبه ها کشته شده اند. از بین مردان مقتول در سال ۲۰۰۷، ۱۶% توسط یکی از اعضای خانواده یا شریک نزدیک کشته شده اند. ۲% توسط
۷۰ درصد کل قربانیان مقتول توسط شرکای نزدیک در سال ۲۰۰۷ را زنان تشکیل می دهند. این درصد از سال ۱۹۹۳ خیلی کم تغییر کرده است.
زوجه یا زوجه مطلقه، ۳% توسط دوست دختر یا دوست پسر، بیش از نصف (۵۴%) توسط دیگر آشنایان و ۲۹% توسط غریبه ها کشته شده اند.
به طور تخمینی، ۴۰% زنان قربانی قتل در سال ۱۹۹۳ توسط یک شریک نزدیک کشته شدند. این آمار در سال ۲۰۰۷ تا ۴۵% افزایش یافت. ۶% مردان قربانی در سال ۱۹۹۳ توسط یک شریک نزدیک کشته شده اند که در سال ۲۰۰۷ به ۵% کاهش یافت.
بین سال های ۱۹۹۳ و ۲۰۰۷، ۱۸% زنان مقتول توسط شرکای نزدیک، زیر ۲۵ ساله بوده اند. این رقم برای مردان ۱۰% بوده است. طی این بازه زمانی، ۱۱% زنان قربانی قتل توسط شرکای نزدیک، بالای ۵۴ سال داشته اند، در مقایسه با ۱۴% قربانبان مرد.

مشخصات تجاوز به به عنف، آزار یا تهدید جنسیزنان
تجاوز عبارت است از مقاربت جنسی به زور، هم با فشار روحی و هم جسمی. این تعریف اقدام به تجاوز (تجاوز ناموفق) را نیز در بر می گیرد. آزار یا تهدید جنسی حوزه وسیعی را در بر می گیرد و جدا از تجاوز و اقدام به تجاوز بررسی می شود.
بر اساس تحقیقات ملی قربانیان جنایت (NCVS) که طی آن با قربانیان مصاحبه می شود، بین زنان ۱۲ ساله و بالاتر، حدود ۱۸۲۰۰۰ زن در سال ۲۰۰۸ مورد تجاوز و یا آزار اذیت جنسی قرار گرفته اند. این رقم برای مردان ۴۰۰۰۰ نفر می‌باشد.
زنان سیاه پوست در مقایسه با زنان سفید پوست و یا زنان نژادهای دیگر، بیشتر مورد تجاوز و یا آزار و تهدید جنسی واقع شده اند.
در سال ۲۰۰۸، ۵۷% آزار یا تهدید جنسی و یا تجاوز علیه زنان، توسط مهاجمان آشنا به وقوع پیوسته است. غریبه ها حدود یک سوم (۳۱%) از آزار و تهدید جنسی و یا تجاوزها را مرتکب شده اند.
یک پنجم آزار و تهدید جنسی یا تجاوز عنف (۲۰%) علیه زنان توسط یک شریک نزدیک انجام شده است.
حدود نیمی از آزار و تهدید جنسی و یا تجاوز به عنف (۴۷%) علیه زنان در سال ۲۰۰۸، به پلیس گزارش شده است.
۸۰% تجاوز به عنف علیه زنان، توسط مردان به وقوع پیوسته است.

تعقیب
تحقیقات ملی قربانیان جنایت، تعقیب را این چنین تعریف می کند:
رفتاری خاص از شخصی معین که منجر به ترس انسانی معمولی می گردد.
در یک بازه زمانی
به طور تخمینی، ۴۰% زنان قربانی قتل در سال ۱۹۹۳ توسط یک شریک نزدیک کشته شدند. این آمار در سال ۲۰۰۷ تا ۴۵% افزایش یافت.
۱۲ ماهه طی سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به طور تخمینی ۴/۳ میلیون نفر ۱۸ ساله و مسن تر قربانی تعقیب بوده اند.
زنان بیشتر در معرض تعقیب هستند. در مطالعات انجام شده، از هر ۱۰۰۰ زن ۱۸ ساله و بالاتر از آن، ۲۰ زن قربانی تعقیب بوده اند. این رقم برای مردان با همین سن ۷ نفر بوده است.
افراد ۱۸ تا ۱۹ ساله و ۲۰ تا ۲۴ ساله، بیشتر قربانیان تعقیب بوده اند.
آسیایی ها و جزیره نشینان اقیانوس آرام (۷ نفر از هر ۱۰۰۰ نفر ۱۸ ساله بالاتر) کمتر از سفید پوستان (۱۴ از ۱۰۰۰) و سیاه پوستان (۱۲ از ۱۰۰۰) و نژادهای دیگر (۳۲ از ۱۰۰۰) قربانی تعقیب بوده اند.
تقریباً ۱۰% کل تعقیب ها توسط غریبه ها صورت گرفته و حدوداً ۷۵% قربانیان تعقیب، مزاحمین خود را تا حدودی می‌شناخته اند. قربانیان، اغلب، تعقیب کنندگان را شریک نزدیک (۵/۲۱%)، دوست، هم اتاقی یا همسایه (۴/۱۶%) می دانند.
زنان، به طور معنی داری، بیشتر توسط مردان تعقیب شده اند (۶۷%) تا توسط زنان (۲۴%).
لازم به ذكر است در اين گزارش تجاوز عبارت است از مقاربت جنسی به زور چه با فشار روحی و چه جسمی و اقدام به تجاوز، تجاوز بین دو هم جنس و غیر همجنس و قربانی زن و مرد مشمول این تعریف اند.
هم چنين آزار یا تهدید جنسی حوزه ي وسیعی را در بر می گیرد و جدا از تجاوز و اقدام به تجاوز می باشد. این جرایم شامل حملات کامل یا نیمه تمامی است که عموماً در پی تماس جنسی ناخواسته بین قربانی و مهاجم حادث شده اند. این جرم ممکن است با زور یا بودن توسل به زور باشد و با رفتارهایی مثل گرفتن و تماس لمسی همراه باشد.
حمله فیزیکی ممکن است به دو قسمت ساده و آزار دهنده تقسیم شود. تجاوز، اقدام به تجاوز، آزار یا تهدید جنسی و همچنین سرقت و اقدام به سرقت، شامل این دسته نمی شود. این جرم، از تهدید تا ضرب شتم نزدیک به قتل را در بر می گیرد.

دانلود اصل گزارش: Female Victims of Violence
پاورقي:
(۱) stalking
(۲) این آمار و ارقام، طبق نظر برخی پژوهشگران ، آمار واقعی نیست و چه بسا موسسه ای دیگر میزان وقوع جرم بیشتری برای یک جرم خاص ارائه کرده باشد. (مترجم)
(۳) از ترجمه جزئیات خودداری شده است. (مترجم)
Share/Save/Bookmark
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۸۹-۰۶-۲۲ ۱۲:۳۵:۵۱
آمار تکان دهنده ای است . آیا مثل این آمار در ایران هم وجود دارد . نمیخواهم قضاوت کنم . فقط می گویم نمی شود گفت در ایران این مسائل نیست . بلکه همواره باید این طور مسائل را به شکل مقایسه ای در ایران داشته باشیم تا معلوم شود که جامعه مذهبی با غیر مذهبی چه تفاوت هایی دارد . در ضمن لینک دانلود هم مشکل دارد به این شکل که آدرس دانلود درست نیست . گرچه با اصلاح آن می شود دانلودش کرد و من انجام دادم.
تشکر (5)