امواج برای که می تپد
يکشنبه ۴ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۱۹:۴۶
کد مطلب: 140
مولف :
 
امواج برای که می تپد
دردنیای مواج اخباردرجهان رسانه چه کسی یاکسانی درعمل ونظرهدایتگری می کنند؟
 دوستی می گفت درجهان مملوازاخبارواطلاعات خبراسلحه ای است تبلیغاتی که خبرگزاری هاآن راذخیره می کنندومطبوعات سربازانی هستندکه این سلاح هارابه سوی خوانندگان
یکی از خاخام های یهودی در سخنرانی که در شهر پراگ برگزار و هدف از آن بررسی اهمیت رسانه ها در میان یهودیان بود گفت: " اگر طلا نخستین قدرت ما برای سیطرهء بر جهان است، مطبوعات دومین قدرت ماست."
خودشلیک می کنند
ازآنجاکه یکی ازنیازمندی های مشروعیت یک کشورتوجه به رسانه ها وتبلیغات مداوم است بایدکشوری که مدام ازمشروعیتش سوال می شودبتواندبرتمامی مطبوعات ورسانه های جهانی تسلط یابدتااین سوال مدام برایش تکرارنشود 

    درجایی خواندم که در سال ۱۸۶۹ "راشورون" (Raschuron) ، یکی از خاخام های یهودی در سخنرانی که در شهر پراگ برگزار و هدف از آن بررسی اهمیت رسانه ها در میان یهودیان بود گفت: " اگر طلا نخستین قدرت ما برای سیطرهء بر جهان است، مطبوعات دومین قدرت ماست.
" چند سال پس از این سخنرانی نخستین کنگره صهنونیسم در سال ۱۸۹۷ در بال سوئیس به رهبری "تئودور هرتزل" (Teodor Hertzel) مهمترین نقطه ی تحول در شیوه بی حس سازی افکار مردم جهان بود، طی این کنگره قطعنامه ای معروف به "پروتکل رهبران صهیون" صادر شد که در بند دوازده آن چنین آمده: (تمام کانالهایی که بازگو کننده اندیشه هاست باید به طور کلی در دست ما باشد) ، (ادبیات و مطبوعات، مهمترین و قدرتمندترین کانال های تبلیغاتی
توده مردم وحشی اند به اعتقادماحق یعنی اعمال زور مابه مرگ میروکشتارغیریهودیان فکرمی کنیم هدف مادستیابی به یک قدرت جهانیست
و آموزشی هستند و باید تحت سیطره ما باشند) و ...
این تمامیت خواهی درعرصه رسانه من رابه فکرکنکاشی عمیق تروبدون جانبداری ازتفکری خاص واداشت تاریشه های تئوریک این مسئله رادریابم؛
توده مردم وحشی اند
به اعتقادماحق یعنی اعمال زور
مابه مرگ میروکشتارغیریهودیان فکرمی کنیم
هدف مادستیابی به یک قدرت جهانیست
کسی نبایداعتقادات واقعی مذهب ماراموردبررسی قراردهدهیچ کس جزخودمان نبایدازکاردینمان سردربیاورد
ماجوانان مسیحی رادردریایی ازافکارشاعرانه غرق می کنیم وآنهارابراساس تئوری هاواصولی که آن هاراغلط می پنداریم تربیت می کنیم
برای این که بتوانیم صنعت غیریهودیان رابه کلی نابودکنیم علاوه برانحصارطلبی تجمل پرستی رارایج می کنیم تانیازهای کاذب مردم
وابستگی بزرگترین رسانه‌‌های خبری دنیا، حاصل همان تلاش‌های پیگیرانة قوم یهوددرنظروعمل است
افزایش یابد
و . . .
اصلا احساس خوبی نداشتم وقتی جملات بالا رابه عنوان مبنای ایدئولوژیک دررفتار برخی ازمردم اسرائیل به نام" پروتکل دانشوران صهیون"رامی خواندم.
باعلم به این  وابستگی که بزرگترین رسانه‌‌های خبری دنیا، همچون: خبرگزاری رویتر، آسوشیتد‌پرس، یونایتدپرس، شبکه‌های A.B.C، N.B.C.، C.B.S و نشریات معتبری همچون: نیویورک‌تایمز، واشنگتن پست، تایمز، دیلی‌اکسپرس و صدها عنوان نشریة دیگر به یهودیان است،درمی یابیم حاصل همان تلاش‌های پیگرانة قوم یهوددرنظروعمل است.
شایدپاسخ به این سوال که امواج برای چه کسانی می لرزندیامی تپدکمی آسان ترشده باشد
Share/Save/Bookmark