روایت داریوش سجادی از "کم‌فروشی کسینجر و نقش امریکا در منطقه"
جمعه ۲۹ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۰
کد مطلب: 30600
روایت داریوش سجادی از "کم‌فروشی کسینجر و نقش امریکا در منطقه"
اخیرا بعد از مصاحبه "هنری کسینجر"، سیاستمدار برحسته امریکایی و همچنین به دنبال سکوت دولتمردان و برخی رسانه های غربی در مقابل ایجاد داعش توسط امریکا و انگلیس و اسراییل و متحدانشان و حمایت های آنان از این گروه، داریوش سجادی، نویسنده و منتقد سیاسی ایران ساکن امریکا، در یادداشتی با عنوان "کم فروشی کسینجر" به این موضوع پرداخت.
رسانه ایران(rasanehiran.com):

اخیرا بعد از مصاحبه "هنری کسینجر"، سیاستمدار برحسته امریکایی و همچنین به دنبال سکوت دولتمردان و برخی رسانه های غربی در مقابل ایجاد داعش توسط امریکا و انگلیس و اسراییل و متحدانشان و حمایت های آنان از این گروه (اینجا) ، داریوش سجادی، نویسنده و منتقد سیاسی ایران ساکن امریکا، در یادداشتی با عنوان "کم فروشی کسینجر" به این موضوع پرداخت.

پس از افشاگری های اسنودن، کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا و اظهارات " استیو هدلی" دبیر اجرایی اتحادیه سندیکاهای انگلستان مبنی بر تلاش غرب در ایجاد داعش و حمایت از آن، سجادی نیز ضمن اشاره به این مطلب، سیاست غرب در خاورمیانه را بازخوانی تجربه "جنگ های ۳۰ ساله" و سیاست مار غاشیه و عقرب جراره نامید و اینگونه تحلیل کرد:

Share/Save/Bookmark