BBC اسلام را از چه دریچه ای برای مخاطبان ارائه می دهد؟
چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۱۳
کد مطلب: 37577
BBC اسلام را از چه دریچه ای برای مخاطبان ارائه می دهد؟
خانم شریعت پناهی در حالی خود را قرآن پژوه می داند و کتابی با عنوان « تحلیل نو بر حقوق زن از دیدگاه قرآن » می نویسد، که وی معتقد است حجاب و پوشش سر برای زن واجب نیست و فقط اندام های غیر مشترک با مردان باید پوشیده باشند.

در برنامه اخیر " به عبارت دیگر " تلویزیون BBC فارسی، ژیلا موحد شریعت پناهی، قرآن پژوه و فعال حقوق زنانی که خود را از فمنیست اسلامی می نامد، مهمان این هفته برنامه بود.

به گزارش رسانه ایران، خانم شریعت پناهی در حالی خود را قرآن پژوه می داند و کتابی با عنوان « تحلیل نو بر حقوق زن از دیدگاه قرآن » می نویسد، که وی معتقد است حجاب و پوشش سر برای زن واجب نیست و فقط اندام های غیر مشترک با مردان باید پوشیده باشند.

فارغ از این موضوع که BBC فارسی در برنامه های مختلف خود، سعی داشته تا با دعوت از پژوهشگران که " درک دیگری از دین نسبت به فقهای و علمای اسلامی " رسیده اند و با مسائل حجاب زنان، جدایی دین از سیاست، غیر معصوم معرفی کردن ائمه و ... کنار آمده اند را به جامعه معرفی کرده و در مقابل علمای دین قرار می دهند، خانم شریعت پناهی علی رغم نگاه فمنیستی به قوانین اسلامی توانست در این برنامه به برخی شبهاتی که اسلام را دین زن ستیز معرفی می کند، پاسخ می دهد.

همچنین وی تاکید دارد که قرآن توانسته حقوق زن و مرد را به صورت کامل تبین کرده و شبهاتی مانند چند همسری برای مردان، موضوع کنیز در اسلام و برده داری و ... از جمله مسائلی است که با بررسی آیات قرآن، به راحتی قابل حل می باشد.

در این برنامه عنایت فانی، در موارد مختلف سعی داشت تا دین اسلام را دین ناکارآمد و ناقص در تبیین حقوق زنان و حقوق بشر معرفی کند، که شریعت پناهی در پاسخ به وی با اشاره به ناکارآمدی حقوق بشر غربی که در طول تکامل خود، همچنان حقوق زنان در غرب ضایع می شود، تاکید داشت که قرآن برابری زن و مرد و حذف قانون برده داری را گام به گام و بدون خون ریزی برای جامعه به ارمغان آورد در صورتی که در آمریکا برای منع قانون برده داری، خون های فراوان ریخته شده است تا آزادی نسبی در جامعه برقرار شود.

فیلم
Share/Save/Bookmark